Norsk bistand er i verdensklasse | Børge Brende

Utenriksminister Børge Brende svarer på kritikken fra Tom Vraalsen og Per Ø. Grimstad.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I to innlegg har Tom Vraalsen og Per Ø. Grimstad vært kritiske mot norsk bistand. Alt var angivelig bedre før. Norsk bistand er etter deres syn et fristed for politikere og administrasjon til å bruke penger slik det passer dem. Og det skal ikke finnes klare regler for hvordan pengene skal brukes.

Gode evalueringer

Dette er så feil som det kan bli. Norsk bistand bidrar til å løfte mennesker ut av fattigdom, til å gi barn utdanning og fremtidsmuligheter, til å bekjempe pandemier og bekjempe barnedødelighet, til å sikre vaksinasjonsprogrammer og til å skape arbeidsplasser. Og til å gi mennesker på flukt beskyttelse, mat, utdanning og helsetjenester.

Utenriksminister Børge Brende.

Dette blir også bekreftet i ulike internasjonale evalueringer av norsk bistand. I OECDs vurdering av norsk bistand i 2016 fikk vi gjennomgående god omtale. Norge ble spesielt berømmet for å ha utvist handlekraft og fleksibilitet knyttet til de store flyktningstrømmene i 2015.

Vår internasjonale lederrolle innen utdanning for jenter, arbeidet mot pandemier og det målrettede arbeidet med å konsentrere bistanden ble også trukket frem. Vi ble også berømmet for arbeidet gjennom multilaterale organisasjoner, fond og kanaler. Også på ODIs Donor Resilience Index og Global Development Center sin indeks ligger Norge helt i toppen.

Store satsinger

Regjeringen har foretatt tøffe prioriteringer de siste årene. Vi har doblet satsingen på utdanning fordi vi mener at kunnskap og kompetanse er helt vesentlig for å sikre utvikling. Vi har økt de humanitære budsjettene med mer enn 50 prosent fordi verden nå står overfor store humanitære kriser. Er det slike satsinger Vraalsen og Grimstad mener mangler faglig fundament og ikke produserer resultater?

Dette betyr ikke at norsk bistand ikke kan bli bedre. Vi arbeider målrettet for å konsentrere norsk bistand om færre land, færre prosjekter og færre temaer. Utenriksdepartementet satte derfor i gang et arbeid med å redusere antall avtaler og partnere. Fra 2013 til i dag har vi redusert antall avtaler fra over 6000 til under 4000, og arbeidet fortsetter.

Vi har også styrket tilskuddsforvaltningen og kontrollen med hvordan norsk bistand benyttes. Og flere tilskuddsordninger er blitt overført til Norad for å sikre en sterkere bistandsfaglig oppfølging og bidra til et godt faglig miljø for offentlig forvaltning av bistanden.

Les også: