Debatt

Neste gang Trump ønsker å skrive en kontroversiell presidentordre, burde han spørre om hjelp fra en jurist først | Sofie A. E. Høgestøl

 • Sofie A. E. Høgestøl, Stipendiat ved Norsk senter for menneskerettigheter

Trumps problem er at hans klønete håndtering av innvandringsordren gir advokatene hans et unødvendig svakt juridisk utgangspunkt i denne rettsprosessen. Foto: Evan Vucci / TT / NTB Scanpixe-mail

USAs president har i utgangspunktet store fullmakter til å utforme landets immigrasjonspolitikk. Trump kunne relativt lett innført deler av innreiseforbudet dersom han hadde formulert det bedre.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Rett etter midnatt ble det klart at den amerikanske ankedomstolen i San Fransisco, som i løpet av de siste dagene har vurdert president Donald Trumps innvandringsforbud, hadde kommet til en avgjørelse. De tre dommerne aviste enstemmig Trump-administrasjonens anke og opprettholdt med det den føderale dommestolens midlertidige opphevelse av Trumps presidentordre.

Det betyr at Trumps innreiseforbud inntil videre ikke vil bli gjeninnført.

 • Dommen falt i natt. Slik sablet dommerne ned Trumps åtte argumenter

Unødvendig svakt juridisk utgangspunkt

I tråd med sin sedvanlige sjenerte væremåte, twittret president Trump få minutter etter avgjørelsen: «VI SEES I RETTEN, SIKKERHETEN TIL LANDET VÅRT ER PÅ SPILL!». Med den tweeten er det sannsynligvis duket for nok en ankerunde, denne gang i amerikansk høyesterett.

Men Trumps problem, er at hans klønete håndtering av innvandringsordren gir advokatene hans et unødvendig svakt juridisk utgangspunkt i denne rettsprosessen.

Tapte på alle vesentlige punkter

Trump-administrasjonen tapte på alle de vesentlige punktene.
Dersom man leser den skiftlige begrunnelsen til ankedommerne, kommer det veldig tydelig frem at de ikke var imponert over de juridiske argumentene fremmet av Trump og hans advokater.

Det eneste punktet Trump får medhold i, er at ankedommerne er enige med Trumps advokater om at ankedomstolen har kompetanse til å ta for seg denne saken - og det skulle man nesten tro at Trumps advokater angret litt på nå, fordi ankedommerne går mye lengre i sin kritikk av innreiseforbudet enn det den første dommeren gjorde.

Siste domsavgjørelse mest grundig og kritisk

Den føderale dommeren som først opphevet innreiseforbudet for en uke siden, skrev en nokså kort kjennelse på knappe syv sider, uten å gå ordentlig i dybden på hvorfor han mente det var grunnlag for å midlertidig oppheve presidentordren.

Ankedomstolens avgjørelse er lengre og mer kritisk enn den første.
Ankedomstolen skriver nå en avgjørelse som er 22 sider lengre enn den første og går dypere inn på hvorfor de mener at presidentordren kan oppheves midlertidig. Dette er således en grundigere og mer kritisk avgjørelse.

Strider mot konstitusjonen

Ankedommerne skriver for eksempel: «regjeringen har tatt det standpunktet at presidentens beslutninger om innvandringspolitikk, spesielt når de er motivert av nasjonale sikkerhetsinteresser, er ‘unreviewable’ [det vil si at de ikke kan gjennomgås av domstolen], selv om disse handlingene potensielt strider med konstitusjonelle rettigheter og vern.»

Som svar på dette konkluderer retten entydig med at «Det er ingen presedens som støtter dette…, det strider mot de fundamentale strukturene i vårt konstitusjonelle demokrati.» (side 13-14).

Trump får kritikk for dårlig håndverk

Videre får president Trump kritikk for at han har skapt uklarhet rundt hvem som er rammet av denne ordren (side 22). Ankedommerne retter også et skarpt blikk mot anklagen om at ordren diskriminer mot muslimer, og konkluderer med at disse påstandene er «alvorlige» og at de bringer med seg «signifikante grunnlovsspørsmål» (side 25-26).

Helt til slutt konkluderer ankedomstolen at Trump ikke har greid å sannsynliggjøre at det å la være å gjeninnføre innreiseforbudet vil medføre en uopprettelig skade for staten: «Regjeringen har ikke pekt mot noe bevis for at en utlending fra noen av de landende som er navngitt i ordren har begått et terrorangrep i USA. Snarere enn å presentere bevis for å forklare behovet for presidentordren, har regjeringen tatt det standpunkt at vi ikke har myndighet til å vurdere deres beslutning i det hele tatt. Vi er uenige» (side 26-27).

Totalt nederlag for Trump-administrasjonen

Presidentordren ble neppe lest gjennom av jurister. Ankeavgjørelsen virker med andre ord å være et totalt nederlag for Trump-administrasjonen.

Men det er heller ikke overraskende i lys av rapporter om at denne presidentordren ikke gikk gjennom de grundige utredningsprosessene som slike ordre vanligvis gjør.

For det første jeg tenkte da jeg leste denne presidentordren for snart to uker siden, var at den umulig kunne ha vært lest gjennom av jurister, ordren samsvarte liksom ikke med flere av de standardene jeg lærte da jeg studerte amerikansk grunnlovsrett som en del av masteren min i USA.

Det var noe med språkbruket og måten den var skrevet på som ga et inntrykk av at den ikke hadde vært utsatt for en juridisk gjennomgang.

Skulle også gjelde personer med fast opphold

Spesielt det at Trump-regjeringen i begynnelsen mente at ordren også skulle gjelde personer som allerede hadde fått permanent oppholdstillatelse i USA. Det er ganske friskt å tenke at man helt uten videre kan frata personer med lovlig permanent oppholdstillatelse retten til å reise inn i USA, uten å tro at dette ikke vil by på betydelige rettslige problemstillinger.

Jeg har ikke vært alene om å reagere slik, og den anerkjente amerikanske professoren Phillip Cooper uttalte følgende til Aftenposten:
«– Når presidentordrer omhandler store ting som får omfattende konsekvenser, er det vanlig at de blir nøye vurdert og går gjennom en lang prosess før de utstedes. Jeg ser lite som tyder på at Det hvite hus har gjort det den siste uken».

Presidentordre kan ikke stride mot grunnloven

En amerikansk president har ikke makt til å skrive landets lover, det er det Kongressen som har. Det betyr at hver gang Trump skriver en presidentordre, må den være i tråd med grunnloven og vanligvis også de lovene som Kongressen allerede har vedtatt.

En presidentordre er således ikke en lov, men en form for bindende instruks til embetsverket - og presidentordrene kan derfor overprøves av domstolene.
Det betyr i praksis at presidenter må være ekstra oppmerksom på å sjekke at ordrene deres er i tråd med loven, for å unngå at de umiddelbart blir overprøvd og opphevet av en domstol.

Trump har gjort presidentordren sin sårbar

Men ved tilsynelatende å ha latt være å ta presidentordren gjennom disse alminnelige kontrollprosessene, har Trump gjort den sårbar for de rettssakene han har fått servert nå. Ved å formulere en for vidtgående ordre som berører viktige grunnlovsrettigheter, har Trump gjort det vanskeligere for sine advokater å forsvare ordren i retten. Det kan vise seg å ha vært en taktisk feil med vesentlige konsekvenser.

For faktum er at presidenten i USA i utgangspunktet har ganske store fullmakter til å utforme landets immigrasjonspolitikk - og man kan derfor godt tenke seg at Trump relativt lett kunne innført deler av innreiseforbudet sitt dersom han hadde formulert det hele bedre i selve ordren.

Men det har han altså ikke gjort, og nå kan det felle ham i retten.

På Twitter: @sofiehogestol

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. USA
 2. Grunnloven
 3. Donald Trump
 4. Høyesterett
 5. Rettsstaten
 6. Debatt

Relevante artikler

 1. VERDEN
  Publisert:

  Ankedomstol sa nei til Trump: - Sees i retten, svarer presidenten

 2. VERDEN
  Publisert:

  Slik sablet dommerne ned Trumps åtte argumenter

 3. DEBATT
  Publisert:

  Trump viser hvor skjør rettsstaten er

 4. VERDEN
  Publisert:

  Derfor er det mulig for en dommer å stoppe Trumps innreiseforbud

 5. VERDEN
  Publisert:

  Trumps justisdepartement: - Innreiseforbudet er ikke grunnlovsstridig

 6. VERDEN
  Publisert:

  Reisende ankommer USA uten problemer