Debatt

Elsparkesyklene må reguleres så raskt som mulig

  • Sirin Stav
    Sirin Stav
    Byråd for miljø og samferdsel i Oslo
Tall fra Bymiljøetaten i kommune viser at det denne sommeren kan være så mye som 20.000 elsparkesykler i Oslo.

Vi jobber på spreng.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I flere år har kommunene kjempet for å få regulere elsparkesyklene, mens regjeringen har sett en annen vei.

Christina Moe Gjerde i Voi argumenterer for at Oslo kommune bør bruke anbudskonkurranser for å løse elsparkesykkelkaoset. Høyres Nicolai Langfeldt bruker dette for alt det er verdt. I Avisa Oslo legger han ansvaret for situasjonen i Oslo på byrådet.

Begge påstår, i likhet med to forskere fra Transportøkonomisk Institutt (TØI), at kommunene har kunnet utlyse en anbudskonkurranse for elsparkesykler.

Men dette stemmer ikke.

«Moro i hverdagen»

I mai konkluderte nok en rettsinstans med at Trondheim kommune ikke kunne kreve samtykke for bruk av grunn til elsparkesykkelutleie, uten særskilt hjemmel.

I lys av dette kan vi ikke sette i gang en privatrettslig anbudskonkurranse for å gi eksklusiv rett til å drive, selv om både byrådet og bystyret ønsker dette.

Elsparkesykler ble sluppet fri av Høyre-regjeringen i 2018. Daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) omtalte det som en stor seier med «Enklere regler, mindre byråkrati og litt mer moro i hverdagen».

Riktignok vil elsparkesyklene i ordnede former kunne bli et godt supplement til andre transporttilbud, men ulempene har hittil vært større enn fordelene. Hensynsløs bruk og parkering – ikke minst overfor mennesker med nedsatt funksjonsevne – er bare noen av problemene som har oppstått.

Jobbet på spreng

MDG foreslo i 2019 at kommunene skulle få mulighet til å regulere elsparkesykler, men det ble nedstemt på Stortinget. Først 18. juni i år kom det på plass en lov som gir kommunene mulighet til å ta tilbake noe av kontrollen over gatene og byrommet. Det åpnes for å stille krav gjennom en lokal forskrift, men ikke anbud.

Helt siden det ble varslet at lovforslaget ville komme, har byrådet jobbet på spreng for å få på plass en ordning som gjør at vi kan bøte på skadevirkningene elsparkesyklene har hatt.

Etter å ha vært bundet på hender og føtter, får kommunene heldigvis mulighet til å utlyse en tillatelsesordning. Da kan vi begrense antall elsparkesykler og sette strenge begrensninger på bruken.

Stenge nattetid

Byrådet foreslår å sette et makstak på elsparkesykler på 8000. Uten regulering har vi i dag over 20.000 elsparkesykler i gatene.

Vi ønsker også å pålegge utleierne å stenge nattetid, og fjerne, flytte og rydde elsparkesykler som forhindrer fremkommelighet. I tillegg er det aktuelt å redusere farten i pressede områder og på kveldstid.

TØI-forskerne har innvendinger mot den geografiske soneinndelingen som vi har foreslått. Ved innføring av nye reguleringer er det naturlig at effekten vil måtte evalueres. Om deres spådommer inntreffer, vil det ikke være noe i veien for å endre kurs.

Forskerne argumenterer også for at nattestengning burde være siste utvei. Strenge virkemidler skal man ikke ta lett på. Vi må veie inngripende tiltak mot skadeomfanget ved ikke å handle.

Betalt for leie

I denne sammenhengen taler tallene for seg selv: 30 prosent av dem som kommer inn til skadelegevakten om natten, er elsparkesyklister. Omfanget er så stort at legevakten må oppbemanne i helgene. Dette kan vi ikke sitte med hendene i fanget og se på.

Vi setter hensynet til innbyggernes sikkerhet og fremkommelighet først. Oslo-folkets krav om regulering av elsparkesyklene må lyttes til. Når vi nå jobber i ekspressfart for å sikre god trafikksikkerhet og bevegelighet i Oslo, er vi åpne for å justere praksis på sikt, dersom det blir mulig å regulere selskapene på andre måter.

Det er opp til velgerne om vi får en ny regjering til høsten som vil gi Oslo muligheten til å innføre anbud og ta betalt for leie av gategrunn, slik vi ønsker.


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Elsparkesykler