Debatt

Sterkt bundet mandat for ekspertutvalget om kommunestruktur | Øyvind Østerud

 • Øyvind Østerud, professor i statsvitenskap, UiO

Det har vært uklart hvilken betydning folkeavstemningene i kommunene skal ha. Her fra opptellingen i Rælingen etter avstemningen i april. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Innstillingen fra ekspertutvalget er faglig ensidig nettopp fordi konklusjonen i stor grad var gitt.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg har fått motinnlegg mot min «Uviten»-spalte i Aftenposten 9. juni om kommunereform og fagkunnskap.

I Aftenposten 17. juni hevder professor i statsvitenskap Dag Ingvar Jacobsen ved Universitetet i Agder at jeg gikk til «frontalangrep på norsk kommuneforskning». Det gjorde jeg avgjort ikke. Jeg er helt på det rene med mangfoldet i kommuneforskningen. Jeg hevdet derimot at det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget «var politiske aktører på linje med politikerne selv».

Dette bestrider utvalgslederen, professor i statsvitenskap Signy Vabo ved Universitetet i Oslo, i Aftenposten 20. juni. Hun hevder at det ligger i min påstand at akademikere bør unngå å delta i offentlige utvalg fordi det skader den faglige uavhengigheten. Selv mener hun at «akademikere med særskilt kunnskap på bestemte områder bør bidra i offentlige utvalg».

Ingen ordinær høringsrunde

Det siste er vi enige om. Problemet er et annet. Ekspertutvalget om kommunestruktur ble politiske aktører fordi de tilpasset innstillingen til et mandat der en sentral konklusjon var gitt på forhånd. På side 9 i innstillingen sier de at «utvalget tar utgangspunkt i Regjeringens mål om at kommuner skal slås sammen til større enheter».

Utvalget hadde i uvanlig sterk grad et bundet mandat, og det ble heller ikke organisert noen ordinær høringsrunde på grunnlag av utredningen. Det har vært uklart hvilken betydning folkeavstemningene i kommunene skal ha, både i forhold til fylkesmennene og i forhold til den endelige behandlingen i regjering og storting.

Innstillingen fra ekspertutvalget er faglig ensidig nettopp fordi konklusjonen i stor grad var gitt. Mye av den forskningen som påpeker de demokratiske dilemmaene knyttet til variasjon i kommunestørrelse, blir avvist eller skjevt behandlet.

Dette har en rekke kommuneforskere påpekt i etterkant. I en fersk bok, der Signy Vabo selv er medredaktør, sammenfatter Lawrence E. Rose en studie fra Norge og tre andre land: «Resultatene peker i retning av en svekkelse av lokaldemokratiske forhold som en konsekvens av økende kommunestørrelse, i hvert fall sett fra innbyggernes ståsted» (Kommunereform i perspektiv, 2016, s. 174).

Ensidig bruk av forskning

En annen ny bok redigert av Alf-Inge Jansen og Bjarne Jensen (Folkestyre eller elitestyre? Kommunereform i perspektiv) har inngående kritikk av ekspertutvalget om kommunereform for ensidig bruk av forskning på feltet. Den peker i samme retning: Utvalget har i sterk grad latt seg styre av et snevert mandat med gitt konklusjon, på bekostning av en balansert gjennomgang av forskningsgrunnlaget.

Det interessante her peker utover forholdet mellom forskning og politikk i denne aktuelle saken. Det reiser viktige og prinsipielle spørsmål om forholdet mellom fagekspertise og politiske vedtak mer allment, som Signy Vabo også antyder.

Må et ekspertutvalg ha mandat med et minimum av åpenhet om konklusjonene? Hva er prinsippene bak sammensetningen av ekspertutvalg? Hvordan bør høringer organiseres? Hvordan skal beslutningsprosessen ordnes i etterkant av en utredning? Slike ting. Dette var noe av bakgrunnen for min kommentar.


Tidligere innlegg i debatten:

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger
Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Uviten
 2. Kommunesammenslåing
 3. Politikk

Flere artikler

 1. DEBATT
  Publisert:

  Akademikere bør bidra i offentlige utvalg | Signy Irene Vabo

 2. VITEN
  Publisert:

  Uviten: Debatten om kommunestruktur er en konkurranse mellom glansbilder

 3. DEBATT
  Publisert:

  Uvitenhet og kommunestruktur

 4. POLITIKK
  Publisert:

  KrFU-lederen: Dropp kommunereformen hvis dere ikke våger

 5. POLITIKK
  Publisert:

  - Hva vil egentlig Skedsmo med Fet?

 6. DEBATT
  Publisert:

  Nå fylles norske rådhus av forventningsfulle folkevalgte. Dessverre vil mange bli skuffet.