Bare norske flagg 17. mai?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
  1. mai. Norge er et av de få land i verden som setter barn i sentrum når landet feirer sin nasjonaldag. Fremtiden og fortiden blir vevet i dagens farger, som er mange flere enn de for snart 200 år tilbake. Oslo har i dag ca. 35 prosent barn med minoritetsbakgrunn — alle er født i Norge. De er stolte norske barn. De besøker sine foreldres hjemland sjeldnere enn det nordmenn flest er i Spania og Tyrkia på feriereiser. Like fullt har de to hjemland. Det samme har nordmenn i utlandet!17. mai skal være en inkluderende og samlende dag for nasjonen. Med verdier som ytringsfriheten og demokratiet i sentrum. Oslo må nå følge Bergens eksempel som tillater at barn deltar i toget med det flagget de måtte ønske, selv om det ikke skal være noen tvil om at det er det norske flagget som har og skal ha hovedrollen. Vår påstand er at heller ikke Oslos barnetog vil bli overveldet av utenlandske flagg. Oslobarn med etnisk minoritetsbakgrunn er mer opptatt av å kjøpe kopier av tradisjonelle drakter og bunader på OBS! og Nille, enn å importere utenlandske flagg.Tiden er inne for å tørre å fjerne forbudet mot andre flagg på 17. mai slik at minoritetsbarn bruker det norske flagget av lyst, og ikke av tvang. Det er barna og feiringen av Norges stolte demokratiske historie som fortjener høysetet, ikke en diskusjon om hva det ikke skal være lov å feire med. Det vil være i Wergelands ånd. God 17. mai!