Debatt

Skog som karbonlager betyr økt bruk av olje og gass | Kåre Gunnar Fløystad

 • Artikkelforfatteren Er Fagsjef I Miljøstiftelsen Zero

OPT_c03db383-6ea4-a7c0-dfd7-aab7ff66cccb_doc6owkq0rdn1y18ptfja9m_doc6owl7hvwy6t1hfkjkaaj-2yI8kct1Mp.jpg

Skog er ikke et uforstyrret økosystem, som lagrene på havets bunn. Derfor er skog lite egnet som karbonlager.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I Aftenposten 17. mars foreslår samfunnsøkonom Bjart Holtsmark å bruke skog som karbonlager for å gi mer plass til olje og gass. Det er en dristig klimastrategi.

Å flytte karbonlageret fra trygge lagringsplasser på havets bunn – altså ved å ta opp og bruke olje og gass – til skog og jord som til enhver tid er utsatt for forstyrrelser, er ren gambling med klima.

Les også

Dette kan bli Europas CO2-lager

Holtsmark forsvarer økt bruk av olje og gass

Dermed fremstår Holtsmarks innlegg som et forsvar for fortsatt økt bruk av olje og gass, fremfor å starte utfasingen av fossile drivstoff ved hjelp av blant annet biodrivstoff.

I sine teoretiske modellstudier har Holtsmark gått seg vill i skogen. Han gjør flere grove forenklinger for å få modellen til å gå opp.

Gjennom alle tider har skogen vært utsatt for påvirkning fra naturen.

For eksempel at all norsk skog er 100 prosent lik, enhver økning i hugst skal brukes kun til drivstoff, ingen bruk av tre i bygg som kan lagre karbon i lange tider, at økologi, vekstforhold og jordsmonn er det samme over hele landet og forenklinger knyttet til produksjon av drivstoff.

Storm og brann gjør skog lite stabilt som karbonlager

Den groveste forenklingen Holtsmark gjør er å forutsette at skog er et uforstyrret økosystem, slik lagrene på havets bunn er.

OPT_stort_hovedtekstbilde_Figur2_Vekst_i_norsk_skog_doc6owhq1mxj496d8gja9m_doc6owi2j8dm07mdssgaaj-n1rREEhKr1.jpg

Hadde det vært tilfelle, kunne modellberegningene hans hatt en viss relevans. Gjennom alle tider har skogen vært utsatt for påvirkning fra naturen. Skogbrann, insektangrep fra blant annet barkebiller, tørke og stormfellinger har alltid påvirket skogen og dennes stabilitet som karbonlager.

Klimaendringene tilsier jo at denne påvirkningen vil bli forsterket. Vi kommer sannsynligvis til å få flere stormer som Gudrun, Dagmar og Hilde.

Naturpåvirkning gjør skog til utslippskilde

I vårt naboland Sverige har stormene det siste tiåret felt ca. 110 millioner m³, tilsvarende 10 år med avvirkning i Norge. Stormen Gudrun felte 75 millioner m³ tømmer i 2005, Per tok 12 millioner m³ i 2007, og Berit og Dagmar bidro med 4–5 millioner m³ i 2011. I 2013 bidro Simone, Hilde, Sven og Ivar med 13 millioner m³ og i 2015 ytterligere 5 millioner m³ fra Gorm og Egon.

Ved å fortsette med fossilt karbon øker behovet for karbonnegative løsninger.

Det samme er situasjonen i Canada. Barkebilleangrep og skogbranner har gjort en skog som i utgangspunktet tok opp store mengder karbon, til en utslippskilde. Hugstnivået har i samme periode vært ganske stabilt.

OPT_emissionsRemovalsBarChart_indicator2015_w875px_e_doc6owhq2eekjlr1kuqa9n_doc6owi2ijhkblez8ogaaj-eSfrh4lxMo.jpg

Du trenger ikke doktorgrad for å se risikoen

Holtsmark tar til orde for å likestille karbon lagret på denne usikre måten i økosystemet med det fossile karbonet som har vært lagret stabilt på havets bunn i millioner av år.

I sine teoretiske modellstudier har Holtsmark gått seg vill i skogen.

Du trenger ingen doktorgrad for å se at det er en risikabel strategi. Men det blir imidlertid verre. Ved å fortsette med fossilt karbon øker behovet for karbonnegative løsninger. Dersom lagret er flyttet fra havets bunn til våre dype skoger, mister vi denne muligheten.

Biodrivstoff en løseningfor å fase ut fossil energi

Skog er en fornybar ressurs, og forskere som jobber med skog og klima ender opp med helt andre konklusjoner enn Holtsmark.

Vi kommer til å trenge biomasse i overgangen til lavutslippssamfunnet. Dette karbonet må vi høste bærekraftig fra jord, skog og hav. Biodrivstoff er utvilsomt en av de løsningene vi trenger for å fase ut fossile løsninger, og vil sammen med elektrisitet og hydrogen være avgjørende for et grønt skifte.

Twitter: @kgfloystad


Her kan du lese mer om biodrivstoff , karbonlagring og klimakrise:

 1. Les også

  Biodrivstoff forsterker klimaproblemet | Bjart Holtsmark

 2. Les også

  Vi kan få bærekraftig bioenergi fra skog

 3. Les også

  Er det gammel eller ung skog som er mest «klimasmart»?

 4. Les også

  Det grønne kullet

 5. Les også

  Dyrker tare i havet for å stoppe global oppvarming

 6. Les også

  Eksperter: Kun denne teknologien kan redde oss fra klimakatastrofen

 7. Les også

  Klimapanelet i natt: Ingen slipper unna

 8. Les også

  S

 9. Les også

  terk uenighet blant klimaforskerne

Les mer om

 1. Debatt
 2. Oljebransjen
 3. Økologi
 4. Skogdrift