Debatt

Lov om rituell omskjæring funker ikke etter hensikten. Innfør aldersgrense på 18 år, nå! | Mats Liland

  • Mats Liland
    leder, Stopp Omskjæring
Legen gir bedøvelse før et inngrep med rituell omskjæring.

Å skjære i barns friske kjønnsorgan strider mot medisinetiske prinsipper og barns rettigheter.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Lov om rituell omskjæring funker ikke etter hensikten. For å innfri barns rettigheter må det settes en aldersgrense på 18 år.

Litt over tre år etter at loven trådte i kraft, viser statistikk fra Norsk pasientregister at det ble i 2017 utført 166 rituelle omskjæringer i spesialisthelsetjenesten.

Mats Liland er leder av Stopp omskjæring.

Helsedepartementet hadde anslått at omlag 2000 gutter blir rituelt omskåret hvert år. Det betyr at færre enn 1 av 10 inngrep blir gjort på norske offentlige sykehus.

Helsepersonell skal motvirke skade

Formålet med loven var å få praksisen inn i «ordnede former», med påstand om at praksis vil «gå under jorden» hvis det ikke er et offentlig tilbud. Men vi vet likevel ikke hvor flesteparten av inngrepene blir gjort eller under hvilke omstendigheter. Så vi befinner oss mer eller mindre i samme situasjon som før loven kom.

Et samlet barnemedisinsk miljø har vært mot loven, ikke minst fordi spesialisthelsetjenesten skal motvirke skade og lidelse, ikke utsette friske barn for unødvendig risiko. Vi støtter derfor helsepersonell som av samvittighet nekter å bidra til inngrep, og sykehus som ikke vil prioritere ressurser på omskjæring fordi det kan gå ut over nødvendig helsehjelp til syke barn.

Les også

Kampen om forhuden

Krenker barns rettigheter

Å skjære i barns friske kjønnsorgan strider mot medisinetiske prinsipper og barns rettigheter. Helsedepartementet selv har erkjent at rituell omskjæring er uten medisinsk begrunnelse, irreversibelt, i seg selv «kroppsskade» og så alvorlig at ingen under 18 år kan selv samtykke til det (jf. Prop 70L 2013-2014).

Et FN-oppnevnt råd av barneretteeksperter mener omskjæring av gutter er en «grov krenkelse» av barns rettigheter, og vektlegger at hverken religion, kultur eller tradisjon skal trumfe hensynet til barns beste.

Etter Barnekonvensjonens artikkel 24.3 er myndighetene forpliktet til å iverksette alle effektive tiltak for å avskaffe helseskadelige praksiser. Derfor krever vi en aldersgrense på 18 år, og handlingsplan med tiltak for forebygging.

Les mer om

  1. Omskjæring
  2. Religionsfrihet
  3. Rettigheter
  4. Barnemishandling