Debatt

Det er grunn til å slå alarm i «Jakob»-saken | Dag Øystein Nordanger

  • Dag Øystein Nordanger
    Dr.psychol. og nestleder i Barnevoldsutvalget
Det finnes andre måte å tilrettelegge for at «Jakob» får svar på sine spørsmål, enn å tvinge ham til samvær med foreldrene fra småbarnstiden av.

Hvis vi ikke ser at barnets beste settes til side i denne saken, når skal vi da se det?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vårt lovverk skal beskytte oss mot skade. Kunnskapen om hva som er til skade utvikler seg. Tidligere tenkte man at barn ikke tok skade av å bli slått. I dag vet vi bedre, og lovverket er endret. Det flere forsøker å si i debatten om dommen i «Jakob-saken», er at vi i dag også vet bedre når det gjelder hvilken skade barn kan bli påført av samvær med foreldre som har vært voldelige mot dem.

Les også

Høyesterett gir «Jakob»s foreldre samvær med sønnen. Jusprofessor mener hensynet til foreldrene kommer foran gutten.

Juristene Holth og Larsens forsvar av dommen i Aftenposten 9. desember er derfor irrelevant for kjernen i debatten. De viser kun til at dommen samsvarer med gjeldende rettsoppfatning og -praksis. En slik lukket, sirkulær logikk fører selvsagt ikke verden fremover, hverken for barn eller voksne.

Blodig alvor for mange barn

Dette er blodig alvor for mange barn. Fosterforeldre, som bærer ansvaret på vegne av oss alle i disse sakene, settes i en umulig situasjon. Det tar tid å forberede et barn på samvær med biologiske foreldre, og barnets etterreaksjoner kan noen ganger vare til man må starte forberedelsen til det neste samværet. Den stabiliteten disse barnas utvikling står og faller på, blir vanskelig å etablere.

I tillegg må fosterforeldre håndtere andres manglende forståelse for barnets reaksjoner under og etter samvær. Som beskrevet i Aftenposten 6. desember reagerer traumatiserte barn gjerne med føyelighet under samværet, mens de mer utadrettede reaksjonene kommer etterpå. Dette kan lett tolkes som at barnet har det bedre sammen med de biologiske foreldrene enn sammen med fosterforeldrene.

Blinde for barnets beste

Psykologene Torsteinson og Brandtzæg mener i Aftenposten 10. desember at «dommen kan være feil beslutning», men at vurderingene i slike saker er kompliserte og at man også må anerkjenne barnets behov for kontakt med foreldrene i sin søken etter mening, jf. «Skadet dere meg da jeg var liten? Er det sant at jeg nesten døde? Var dere ikke glad i meg?»

Dette er viktige perspektiver. Men det denne konkrete saken illustrerer, er at slike perspektiver er så dominerende at vi kan bli blinde for hva som er barnets beste. Det er et større problem. Minner om at saken gjelder grov, livstruende vold mot et seks uker gammelt spedbarn. Han kjenner dem ikke. Og de benekter alt.

At Høyesterett til og med i en slik sak gir foreldrene rett til samvær, viser hvor dypt problemet stikker.

Det finnes andre måte å tilrettelegge for at «Jakob» får svar på sine spørsmål, enn å tvinge ham til samvær med foreldrene fra småbarnstiden av. Det finnes medier nok for å vedlikeholde kontakt inntil han selv kan uttrykke hva han trenger og ønsker svar på. Det er grunn til å slå alarm. Hvis vi ikke ser at barnets beste settes til side i denne saken, når skal vi da se det?

  • Les hva Dag Øystein Nordanger tidligere har skrevet om dommen i «Jakob»-saken: Legitimerer et offentlig svik mot de mest sårbare og utsatte

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Debatt
  2. Vold
  3. Høyesterett
  4. Baby