Debatt

Elbiler er fremtiden

Norge har klart å vise at dersom vi gjør det attraktivt, så ønsker folk å kjøre elbil, ikke bare for å være miljøvennlige, mener miljøstiftelsen ZERO.

Neste år vil det rulle 50.000 elbiler på norske veier, en milepæl som markerer at elbilpolitikken virker og som viser at det er langt igjen til målet, skriver Benjamin Myklebust og Jon Evang fra Miljøstiftelsen ZERO. FREDIK VARFJELL

 • Benjamin Myklebust
 • Jon Evang

Aftenposten har de siste dagene hatt flere artikler om elbil som klimatiltak. Da kan det være på sin plass å minne om det langsiktige målet med elbilpolitikken.

Flere og flere elbiler

Også i fremtiden kommer vi til å ha biler. Men siden bensin— og dieselbiler har utslipp av klimagasser vi ikke kan leve med på lang sikt, har vi i Norge startet innfasingen av alternative biler, hovedsakelig elbiler.

Benjamin Myklebust

Jon Evang

Siden en gjennomsnittlig bil har en levealder på 17 år, må innfasingen starte nå. For å få til dette har norske politikere vedtatt en del kraftfulle virkemidler (for eksempel ved bruk av kollektivfelt og reduserte avgifter) for å få fart på elbilsalget.

Bedre og flere

Resultatet er stadig bedre og flere elbiler på norske veier. Du kan snart få elbiler i alle varianter og størrelser, av god kvalitet. Et økende elbilmarked har gitt de store fabrikantene incentiver til å masseprodusere elbiler, og satse på utvikling av nye og bedre modeller.

Kommentar:

Les også

Flommen av elbiler viser at politikken virker

Elbilen har på få år gått fra å være noe lite og sært til å være et naturlig valg for mange, spesielt i byer og store tettsteder.

Målet er nær utslippsfri bilpark

Neste år vil det rulle 50.000 elbiler på norske veier, en milepæl som markerer at elbilpolitikken virker og som viser at det er langt igjen til målet. For fortsatt vil det være rundt 2,5 millioner bensin— og dieselbiler i Norge, slik at elbiler neste år vil utgjøre om lag to prosent av den totale bilparken.

Utslippsfri bilpark

Skal dette bli et klimatiltak som monner, er poenget åpenbart at elbilen – og andre utslippsfrie biler – er kommet for å ta over for bensin- og dieselbilene. Målet er ikke 50.000 elbiler, men en nær utslippsfri bilpark. Veksten så langt gir grunn til optimisme. Fortsatt god politisk virkemiddelbruk gjør det mulig å nå ambisiøse mål. Om de aller fleste solgte biler er elbiler eller ladbare hybrider i 2020, vil fossile biler være en nisje i 2030, altså om bare 16 år.

Et grønt skifte må til

De som er kritiske til elbiler utfordres svært sjelden på hva som er alternativet til å få frem elbiler og andre nullutslippsbiler.

Det triller stadig flere elbiler på norske veier. ERLEND AAS

Kollektivtrafikk og sykkel bør åpenbart ta en solid andel av trafikkveksten særlig i byer og tettsteder, men hva med resten av persontransporten?

Fornybar strøm

Elbil er energieffektiviseringstiltaket ENØK på veien. Parallelt med innfasingen av elbiler må vi jobbe for at ladestrømmen blir mer fornybar. Men hverken dieselbilene eller kullkraftverkene blir renere av å kritisere elbiler for at de går på kullkraft. Det er ikke elbilene som er problemet, men den fossile kraften. Et grønt skifte må til, både på veien og i kraftbransjen. Hvis ikke blir resultatet fort at vi fortsetter med fossilbiler og kullkraft. Det er ikke en klimaløsning.

En god klimaløsning

Suksessen elbiler har hatt i Norge, og suksessen med solenergi i Tyskland, gjør det lettere nå enn for fem år siden å se for seg et transportsystem og et kraftsystem uten utslipp. Det Norge har klart er nettopp å vise at dersom vi gjør det attraktivt, så ønsker folk å kjøre elbil, ikke bare for å være miljøvennlige. Elbilpolitikken er grønt skifte i praksis: en god klimaløsning som viser at politikk virker og at elbiler er et naturlig valg.

 1. Les også

  Elbiler og taxier får ikke bruke kollektivfelt i Bjørvika

 2. Les også

  Få ville kjøpt elbil uten avgiftsfritak

 3. Les også

  - Elbiler koster mye mer enn andre klimatiltak

 4. Les også

  - Et godt klimatiltak

 5. Les også

  Skitten produksjon av rene biler

Les mer om

 1. Debatt
 2. Elbil
 3. Miljø

Relevante artikler

 1. BIL

  Denne bilen vil politikerne at du skal velge. Og dette kjører de selv

 2. NORGE

  Norge i front med å fjerne fossilbiler

 3. ØKONOMI

  Fossile biler har fått desidert flest milliarder i avgiftsskutt

 4. ØKONOMI

  Bilkjøpere er i villrede om fremtidens avgifter

 5. OSLOBY

  Dieselbiler er ut i Oslo

 6. OSLOBY

  Så dyr må bomringen være for å få alle til å skifte til elbil