Valutamarkedet er en nådeløs dommer | Elisabeth Holvik

  • Elisabeth Holvik
    Sjeføkonom, Sparebank 1 Gruppen
Det vi trenger, er bedre rammevilkår for å investere i Norge og et sterkere fokus på konkurranseevnen for norske bedrifter, skriver Elisabeth Holvik.

Kronekursen avslører at Norge ikke er et spesielt attraktivt land å investere i.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Valutakursen for et land vil over tid reflektere hvor sterk økonomien er. I korte perioder kan kursen drives av spekulanter, men over tid vil kursen reflektere fundamentale økonomiske forhold.

Valutamarkedet er et marked for vekslinger av valuta for handel mellom land, lån mellom land og investeringer mellom land.

Mistillit og kapitalflukt

Land som produserer varer som er ettertraktet, vil oppleve at valutakursen styrker seg. Tilsvarende vil land som blir oppfattet som et trygt land å plassere sparepenger i, oppleve at valutakursen styrker seg, noe Sveits er et godt eksempel på.

I perioder med høy aktivitet i et land vil bedrifter i det landet få høy inntjening, inntektene til befolkningen stiger, og det blir attraktivt å investere i bedrifter og aksjemarkedet.

Elisabeth Holvik, sjeføkonom i Sparebank 1 Gruppen

Høy aktivitet i et land betyr normalt at lønninger og priser vil begynne å stige, og at sentralbanken vil sette opp renten.

Høye renter vil tiltrekke seg sparepenger til renteprodukter i landet, som igjen vil styrke valutakursen. Motsatt vil svake økonomier oppleve mistillit, kapitalflukt og svekket valutakurs.

Oljen faller gradvis

Når prisen på vår største eksportvare, olje, stupte høsten 2014, svekket kronen seg kraftig. Lav oljepris har gjort at inntjeningen og marginer i oljerelaterte virksomheter er blitt lavere, og det har bidratt til mindre interesse fra utlendinger for å investere i Norge.

Med høyere oljepris enn bunnivåene etter 2014 og tiltagende vekst spådde mange en sterkere kronekurs. Jeg har ikke vært av dem.

Realiteten er at produksjonen av vår viktigste eksportvare, olje, vil falle gradvis fremover. Og ser vi bort fra olje, er underskuddet på handelsbalansen økende.

I år vil vi importere varer for rundt 250 milliarder mer enn vi eksporterer for.

Når det gjelder investeringsvilje, har utlendinger trukket kapital ut av Norge etter oljeprisfallet i 2014. Samtidig fortsetter nordmenn å investere sparepenger i utlandet.

Temaene i valutamarkedet svinger. I perioder med lave renter i USA og svakere USD økte interessen for å investere i andre land, og oljerelaterte aksjer og valutaer har vært populært. Nå, når rentene er på vei opp i USA, og USD styrker seg, trekkes kapital tilbake til USA.

Svak vekst har bidratt til at Norges Bank har holdt renten mye lavere enn i USA, og dermed er det få utlendinger som plasserer penger i Norge på grunn av rentenivå.

Vi trenger valutainntekter

Kronekursen avslører at Norge ikke er et spesielt attraktivt land å investere i. Lite tyder på at det vil endre seg på kort sikt.

Det vi trenger, er at det etableres bedrifter som produserer varer og tjenester for eksport, slik at vi som nasjon får valutainntekter.

Om du tenker etter hva du handler til jul, og hva du kjøper av klær, møbler, biler og utstyr generelt, er det ikke mye som er produsert i Norge.

Det bør være et tankekors for dem som igjen og igjen spår sterkere kronekurs, basert på gamle sammenhenger om at høy oljepris skal gi sterk kronekurs. Den tid er nok forbi.

Det vi trenger, er bedre rammevilkår for å investere i Norge og et sterkere fokus på konkurranseevnen for norske bedrifter. Svak valutakurs er ikke et godt tegn.

  • Her finner du flere kommentarer av Elisabeth Holvik:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter