Debatt

Obligatorisk sommerskole er ikke løsningen | Christian Lomsdalen

  • Christian Lomsdalen
    Christian Lomsdalen
    Lektor med videreutdanning i seksualitetsundervisning
Elevene må selv ha valgt å være på sommerskolen. Det vil være avgjørende for at de skal få mest mulig ut av programmet, skriver Christian Lomsdalen.

Sommerskole vil for mange oppleves som en straff og en fortsettelse av det de har slitt med hele året.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Robin Ulriksen fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) ønsker at vi skal prøve ut obligatorisk sommerskole for elever som sliter i norsk skole. Dette er ikke riktig medisin for de elevene som allerede opplever lav skolemotivasjon og har få mestringsopplevelser i skolen.

Oppleves som straff

Ulriksen trekker frem at mange elever får en tilbakegang på de skolefaglige kunnskaps- og ferdighetsnivåene sine i sommerferien. Dette kalles sommertilbakegang eller sommerlæringstap. Dette er et særlig problem for de elevene som ikke kommer fra familier hvor det oppfordres til at elevene gjør skolerelaterte aktiviteter i løpet av sommerferien.

Christian Lomsdalen.


I 2015 og i 2017 har jeg tatt til orde for at norsk skole skal innføre sommerlesningsprogrammer for å motvirke sommerlig læringstap, hvor elevene forventes å lese et elevtilpasset antall bøker som elevene selv er med på å velge ut. Som læreren følger opp etter ferien.

Disse elevene sliter oftere enn andre med skolemotivasjonen og mangler i stor grad mestringsopplevelser knyttet til skolen. Ulriksen trekker frem at dette tiltaket bør ha en viss varighet, noe som ytterligere svekker det frirommet som elevene trenger og som gir mulighet for mestringsopplevelser på andre arenaer. Selv om det er et ekstratilbud og en fordel, så vil sommerskole for mange oppleves som en straff og en fortsettelse av det de har slitt med hele året.

Må være frivillig

Jeg er ikke motstander av sommerskoler. Det er imidlertid noen faktorer som må være på plass. Elevene må ha valgt å være der selv. Det vil være avgjørende for at de skal få mest mulig ut av programmet. I tillegg til at læreren skal ha noe annet å vise til enn at de MÅ være der når de vil ut i solen til vennene sine. Rekrutteringen må skje gjennom skolen, gjennom foreldresamtaler, og det bør være kontaktlærer som fyller ut søknaden sammen med foreldrene og eleven. På denne måten sikres det at de som har mest behov, i størst grad blir med.

Ellers er det viktig at læringen skjer i nivåtilpassede små grupper med opplegg som ikke er så «skolske». Mye praktisk innlæring og fokus på mestringsopplevelser vil ikke bare minske læringstapet, men også bedre motivasjonen generelt for skolearbeid. Det må også være mye fysisk aktivitet, lek, og opplæring i praktiske og sosiale ferdigheter. Elevene bør få mat som en del av programmet, og felles måltid er en god sosial arena. Uten at alle disse elementene er på plass, vil dette bare bli nok en nederlagsarena for disse elevene.

Obligatoriske sommerlesningsprogrammer innebærer en aktivisering av skoleferdighetene til elevene i løpet av sommeren. Uten å tvinge på elevene mer skole som de allerede sliter med. Det vil nok fungere bedre for flere av elevene.

Christian Lomsdalen på Twitter: @lektorlomsdalen

Les mer om

  1. Skole og utdanning
  2. Skolepolitikk