Debatt

Torbjørn Røe Isaksen tar feil. Liberale verdier og demokrati er i vekst | Morten Eikeland

  • Morten Eikeland
    fagdirektør samspill og ledelse, Administrativt forskingsfond ved NHH
Vi vet ikke om de liberale, demokratiske ideene og institusjonene som ble formet etter andre verdenskrig, vil forvitre eller i verste fall bli borte, skrev Torbjørn Røe Isaksen (H) i sin kronikk 10. august.

Trusselen mot demokratiet er overdrevet. Forklaringen finnes blant annet i psykologien.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I en kronikk i Aftenposten 10. august skriver næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) om trusselen mot det liberale demokratiet. Trenden viser det motsatte.

Data fra Senter for Systemisk Fred gir optimisme. I 1985 var det 44 demokratier, i 2005 93 og i 2016 121. Autoritære regimer har falt drastisk i samme periode.

Morten Eikeland er fagdirektør samspill og ledelse, Administrativt forskingsfond ved NHH.

Forskningsprosjektet World Values Survey har fulgt utviklingen av folks verdier verden over siden 1981. I boken Freedom Rising viser Christian Welzel hvordan moderniseringen av samfunnet, fra jordbruk til kunnskapsøkonomi, har ført til mer liberale verdier. Folks verdier har endret seg, fra det tradisjonelle med fokus på stabilitet og overlevelse, til det mer liberale med fokus på frihet og toleranse for andre. Welzel kaller det en frigjøringsprosess.

De fleste land er mer liberale i dag enn de var for 30 år siden. Det er forskjeller mellom Skandinavia og Midtøsten, men begge regioner er blitt mer liberale.

Kinesere er mer fri nå enn for 30 år siden. Du vil heller bo i Xi Jinpings Kina enn i Maos. Verdier endres over tid uten at det merkes. Jo eldre du blir, jo mer liberal blir du, fordi samfunnet liberaliseres. Som 68-åring i 2018 er du nok mer åpen ovenfor homofile enn som 30-åring i 1980.

Les også

Konklusjonen til Europa-korrespondent Øystein Langberg etter tre år i Europa: Ryktet om EUs død er betydelig overdrevet

Generasjonsskifte er den største årsaken til verdiendringer. «IGen», generasjonen født etter 1995, er mer liberal enn generasjon X.

De unge tar med seg liberale verdier videre, og de tradisjonelle eldre dør ut. Se på Brexit. Blant de over 65 stemte 61 prosent for å forlate EU og 39 prosent for å bli. I gruppen 18–25 stemte 75 prosent for å bli i EU, 25 prosent imot.

Ser vi på valget i USA stemte 52 prosent over 65 på Trump, mens blant unge mellom 18–29 stemte 36 prosent på Trump.

Les også

Kronikk av Nina Witoszek: Nasjonale katastrofer, mislykkede opprør og feilslått demokratisering. Velkommen til Polen

Psykologisk forklaring

Katastrofenyheter om Trump, Brexit og islamisering gir oss en følelse av at verden blir mindre demokratisk og liberalt, på tross av at sannheten er det motsatte.

Sterke enkelthendelser som skjer raskt er mer tilgjengelig og blir lagret i minnene våre, i motsetning til sakte prosesser som bygges bit for bit. Terrorhandlinger og Trumps valg skjer relativt fort. Homofile rettigheter forbedret seg litt og litt i positiv retning over tid. Ghana har hatt en positiv demokratiutvikling over mange år.

«Bad is stronger than good» er en lov i psykologien. Vi reagerer sterkere på negative hendelser enn positive. Muslimer i Norge liberaliseres litt etter litt, men det er Mullah Krekars verdier vi husker. Negative hendelser når lettere nyhetene. Det fører til at vi tror negative hendelser skjer oftere enn de faktisk gjør.

Humanistisk psykologi har vist at vi søker selvrealisering når basisbehov er dekket. Vi blir mindre egoistiske, mer åpen for samarbeid og individuell frihet. Isaksen, du peker på utfordringer, men trenden er enn annen. Liberale verdier og demokrati lever bedre enn noensinne. Håpet for oss begge er at det fortsetter.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Demokrati
  2. Samfunnsdebatt