Vis ansvarlighet om nytt regjeringskvartal! | Fredrik A.S. Torp

  • Fredrik A.S. Torp
Slik er planene for det nye regjeringskvartalet.

Nå må Statsbygg rette blikket inn mot seg selv.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I Aftenposten 3. februar inviterer adm. direktør for Statsbygg Harald Nikolaisen til debatt om «behovet for nybygg». Dette er et sunnhetstegn, siden Statsbygg vanligvis kjører sine løp med nybygg uten å ta hensyn til divergerende synspunkter.

Fredrik A.S. Torp, arkitekt MNAL

«Vi trenger (...) et krafttak for å utnytte eksisterende bygninger», sier han i sitt absolutt kloke innlegg: «50 prosent av alle kontorplasser i Europa står tomme. Det er ikke annerledes i Norge. En kartlegging av Statsbyggs egne lokaler viser det samme.» Dette er ganske oppsiktsvekkende.

«Må vi bygge nytt, kan ombygging eller tilbygg til eksisterende bygninger være løsningen», skriver Statsbygg-sjefen videre.

Utfordrende

Det er ganske utfordrende å få dette servert fra Statsbyggs adm. direktør. Vi kjempet en durabelig kamp i ti år mot regjering, Kulturdepartement og Statsbygg for å få forståelse for at gjenbruk og ombygging av eksisterende museer var økonomisk, miljømessig og klimamessig adskillig bedre enn fraflytting til den nye mastodonten på Vestbanen.

At det skulle være nødvendig med nybygg på 56.000 kvadratmeter for å vise «Nasjonalmuseets unike kunstsamling», er et utsagn som får stå for Nikolaisen regning. Men nå må Statsbygg rette blikket inn mot seg selv.

Les også

Regjeringskvartalet – en kritisk betraktning | Fredrik A.S. Torp

Jeg har i to tidligere innlegg her i avisen påpekt nødvendigheten av å utrede alternativ til de ca. 140.000 kvadratmeter nybygg som prosjektet nytt regjeringskvartal representerer. At dette prosjektet i tillegg skal finansieres utenfor statsbudsjettet, sammen med erstatningen for den forliste fregatten KNM Helge Ingstad, er uakseptable prokuratorknep. Sentralbanksjef Øystein Olsen har da også gått sterkt ut mot dette.

Les også

En meget kritisk betraktning om Regjeringskvartalet | Fredrik Torp

Hvor mye nybygg er det behov for?

I mitt innlegg i mars i fjor plasserer jeg 13 departementer i eksisterende bygninger som tidligere og i dag huser regjeringsansatte. I de resterende åtte-ni departementer arbeider ansatte i eksisterende lokaliteter sentralt i byen.

I denne sammenheng må man stille følgende spørsmål: Hvor mye nybygg er det egentlig behov for? Nå må Statsbygg sørge for avblåsing av dagens prosjektering og analysere de faktiske arealbehov i forhold til de retningslinjer og målsettinger som Nikolaisen knesetter 3. februar.

At den økonomiske styring med prosjektet er under enhver kritikk, fremgår av Aftenpostens redegjørelse for det nye «krympede» regjeringskvartalet. Regjeringens foreslåtte krymping på 7000 kvadratmeter representerer to prosent av samlet areal. Dette er ikke noe særlig å snakke om.

Flåsete og arrogant

Informasjonsansvarlig i Statsbygg Pål Weiby «ønsker foreløpig ikke å antyde noe om de endelige byggekostnadene. « Det jeg kan si er at det blir milliarder og med to tall foran milliard. Med andre ord et sted mellom 10 og 99», sier Weiby.

Dette er en så flåsete og arrogant holdning at man fryser på ryggen. Er det ikke på tide med stoppordre for dette prosjektet?
Hører du, Erna Solberg?

  • Her kan du lese flere artikler om det nye regjeringskvartalet:
  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.