Aftenposten forsterker rasistiske fordommer | Tellef S. Raabe

Å snakke om «voldelig kultur» i denne sammenhengen bidrar til å forsterke fordommer og fremmedfrykt, mener Tellef S. Raabe.

Mediene må holde seg for god for tendensiøs tallbruk og generaliserende påstander.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Mandag publiserte TV 2 en viktig sak om grove voldshendelser i Oslo. Saken er siden blitt gjengitt av NTB, og omtalt av Dagbladet, Resett, Document og Aftenposten.

Skjermbilde fra klokken 16 tirsdag.

Det var sistnevnte jeg leste først, og jeg ble sjokkert.

Ikke så mye av statistikken, som slår fast at 98 innvandrere sto bak grove voldshandlinger i Oslo det siste året. Det er altså snakk om 98 individer fra en gruppe på 223.000 innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre bosatt i Oslo.

Det sjokkerende er at NTB og Aftenposten ukritisk gjengir voldsforsker Ragnhild Bjørnebekks påstand om at mange innvandrere «kommer fra voldelige kulturer».

Påstanden, som gjengis i billedteksten og to ganger i brødteksten, er så reduksjonistisk at det gjør vondt.

Skjermbilde fra klokken 16 tirsdag.

Mange innvandrere kommer fra land der vold er utbredt, tenk bare på borgerkrigene flere flykter fra. Men det er bred enighet blant samfunnsforskere om at fattigdom, ghettofisering, arbeidsledighet, psykisk sykdom, sosial marginalisering og manglende språkkunnskap er helt sentrale variabler for å forklare utenforskap og vold.

I NTB-artikkelen som Aftenposten har publisert, er det sløyfet viktige uttalelser fra TV 2s originale sak:

«Politimesteren mener det ofte dreier seg om rotløs ungdom som sliter på skolen, og bekrefter at det er en overrepresentasjon av innvandrerungdom.

– Det er mye fattigdom, trangboddhet. Det merker vi spesielt i Oslo. For mange unge mennesker er det tøff oppvekst.»

Vi vet jo at det er store utfordringer knyttet til innvandring i Norge. For eksempel vokser nesten 75 prosent av barn med somaliske foreldre opp i fattigdom, mot 5,7 prosent av barn med norskfødte foreldre, ifølge SSB.

Les også

Integreringen i Norge har utfordringer. Her er tre vi må ta på alvor.

Det er klart at vi må diskutere samfunnsproblemer som økende knivbruk for å kunne iverksette tiltak, men mediene må holde seg for god for tendensiøs tallbruk.

Rent metodisk er det problematisk å bruke prosenter når tallgrunnlaget er 140 saker. Selv om det er ‘korrekt’ at innvandrere er overrepresentert når 70 prosent av gjerningsmennene har innvandringsbakgrunn, samtidig som gruppen utgjør 33 prosent av Oslos befolkning, er tallene for små til å generaliseres.

Man kan like gjerne påpeke at 99,96 prosent av Oslo-innvandrerne ikke er dømt for grove voldshandlinger i 2018.

Å snakke om «voldelig kultur» bidrar dermed bare til å forsterke fordommer og fremmedfrykt. La oss kalle slik språkbruk det det faktisk er: rasistisk ukultur.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter