Debatt

Det er ikke populært med tvang i psykiatrien, men i noen tilfeller er tvang omsorg | Randi Rosenqvist

  • Randi Rosenqvist
    Spesialist i psykiatri, Ila fengsel og forvaringsanstalt og Oslo universitetssykehus
Psykiater Randi Rosenqvist foreslår opprettelsen av «sikkerhetshjem» som alternativ for den gruppen kronisk psykisk syke som ellers ofte ville blitt plassert i kriminalomsorgen.

Kommunene klarer ikke å gi omsorg til de sykeste og vanskeligste pasientene.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.


Spesialisthelsetjenesten skal utrede, diagnostisere og iverksette behandling, kommunene skal gi pasienten omsorg. Dette er blitt tydeligere og tydeligere de senere årene. Svært syke pasienter skrives ut til omsorg i kommunene.

I psykiatrien er det noen pasienter som er så syke og vanskelige å ha med å gjøre at kommunene ikke klarer å gi omsorg. Selv om kommunene skulle stille opp med mange ressurser, har de ikke hjemler til å sette grenser for utagerende og truende pasienter. De psykotiske kan da bli langtidsinnlagt i psykiatrien hvis det er plass. Andre havner i fengsel.

Løsningen må besluttes politisk

Brennpunkt i NRK hadde i april en film om de syke på Ila fengsel, Bergens Tidende har tatt opp problemet der syke blir isolert i Bergen fengsel, sogar på sikkerhetscelle. Senterpartiet tok opp i en interpellasjon i Stortinget 31. mai det samme problem. Sivilombudsmannen har tatt opp de langtidsisolerte i en kronikk i forrige uke.

Alle er enige i at det ikke er bra, men det er ikke noen løsning på dette.

Løsningen må besluttes politisk. Sikkerhetspsykiatrien har ikke plasser nok.

Det finnes også alvorlig sinnslidende pasienter i sikkerhetsavdelinger i psykiatrien som ikke har et ytterligere bedringspotensial, men som raskt ville bli dårligere, og utgjøre en risiko, ved opphør av psykiatrisk omsorg. Disse blokkerer plasser for andre pasienter som kan ha mer nytte av intensiv behandling.

Helsevesenet bør drive «sikkerhetshjem»

Det offentlige helsevesen bør drive permanente boenheter der slike pasienter kan bo resten av livet. Jeg kaller dette for «sikkerhetshjem». Disse pasientene er så komplisert å forholde seg til at omsorgen må være på spesialisthelsetjenestenivå og ikke i kommunene.

Det er ikke populært med tvang, men i noen tilfeller er tvang omsorg.

Dersom plassering på «sikkerhetshjem» er aktuelt, så er det viktig at vi har en lovgivning og en bemanning som sikrer disse medmenneskers rettssikkerhet og livskvalitet.

Lovendring om kronikerne

Jeg vil mene at utgangspunktet burde være å utvide lov om psykisk helsevern med et kapittel om disse kronikerne som ikke kan klare seg selv. Det bør være en rettslig prosess for innleggelse, og der bør det være den funksjonssvikt som vedkommende har, den farlighet han utgjør og hvilke behov han har, som skal være avgjørende.

Hvis vi ikke får til slike plasseringer, så vil vi få en gruppe livstidsfanger som plasseres i kriminalomsorgen fordi de er for syke til å klare seg selv i samfunnet. Og kriminalomsorgen har ikke kompetanse eller bemanning nok til å gi dem en akseptabelt livskvalitet.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Psykisk helsevern
  2. Rettspsykiatri
  3. Fengselsvesenet
  4. Helsetjenesten