Debatt

Norges gull ER tilgjengelig for forskning | Torstein Bye

 • Torstein Bye
  Fagdirektør i Statistisk sentralbyrå

Fagdirektør Torstein Bye avviser at Statistisk sentralbyrå gjør det vanskelig for forskere å få tilgang til data. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Statistisk sentralbyrå behandler flere henvendelser enn noen gang, ekspederer flere utleveringer og vi begrunner alltid våre avgjørelser.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I Aftenposten 31. oktober tar lederne for Fafo, UNI Research, NIFU og ISF opp temaet om tilgang til registerdata fra SSBs databaser, og at SSB har gjort det vanskelig å åpne kistelokket til disse basene.

Les også

Norges gull må være tilgjengelig for forskning | Tone Fløtten, Ingrid Helgøy, Sveinung Skule og Tanja Storsul

Dette er ikke korrekt. Norges gull er tilgjengelig for forskning. SSB forvalter gullet etter de regler som er oppstilt, og ivaretar personvernet på best mulig måte.

Flere henvendelser enn noen gang

Vi behandler langt flere henvendelser enn noen gang, ekspederer flere utleveringer, og vi gir alltid begrunnelse for våre avgjørelser. SSB er dessuten svært åpne for de endringer som måtte komme i ny statistikklov.

På SSBs nettside får forskere veiledning om hvordan søke SSB om mikrodata. Forskere som sender inn en komplett søknad med én gang, vil spare mye tid. Vår erfaring er at dette skjer svært sjeldent.
SSB holder kurs om «Hvordan søke om mikrodata lovlig og effektivt». Kursene er alltid fulltegnede og får gode tilbakemeldinger.

Rask og rimelig tilgang på data

I desember lanserer SSB en ny løsning for rask og rimelig tilgang på forskningsdata, RAIRD, sammen med Norsk senter for forskningsdata (NSD). Datatilsynet kaller det nybrottsarbeid som ivaretar personvernet.

I Aftenposten-innlegget påstås det at SSB har gjort det dyrere, vanskeligere, mer tidkrevende og uforutsigbart for forskere å få tilgang, at pris og vilkår er mindre transparente, varierer over tid og etter saksbehandler.

Én av påstandene er korrekt: Det er blitt dyrere, fordi det nå er blitt like dyrt som det koster. Tidligere var dette subsidiert. Ellers arbeider alle etter samme instrukser, maler og kostnadsgrunnlag.

Avbyråkratisering

Hverken saksbehandling, vilkår eller praksis er endret de siste årene – bortsett fra avbyråkratisering av dispensasjoner i 2015: Nå slipper forskere å søke alle dataeiere for data som de får fra SSB. Effektiviseringen tilskrives SSB.

Dersom et prosjekt som Datatilsynet har godkjent blir avvist, gir SSB alltid begrunnelse for avgjørelsen. Når dette skjer, skyldes det som oftest mangelfullt samsvar mellom det som er blitt godkjent og det som søkes. For øvrig forvalter Datatilsynet og SSB også hvert sitt regelverk.

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Det stormer rundt omorganiseringen av Statistisk sentralbyrå for tiden:

Les mer om

 1. Statistisk sentralbyrå
 2. Forskning og vitenskap
 3. Debatt

Relevante artikler

 1. DEBATT

  SSB vil dele data

 2. DEBATT

  Meninger: Statistisk sentralbyrå har gjort det vanskeligere for forskere å få tilgang til data

 3. DEBATT

  Statistisk sentralbyrå er en brems for samfunnsforskningen

 4. DEBATT

  Forskningen vil lide under nytt EU-lovverk

 5. DEBATT

  Personvernhensyn er ikke til hinder i mange av eksemplene som er trukket frem i debatten om pasientsikkerhet

 6. KRONIKK

  Regjeringen foreslår en ny statistikklov tilpasset dagens behov