Debatt

Forbikjørt på biodrivstoff | Erik Lahnstein og Erland Lundby

  • Erik Lahnstein, adm. dir og Erlend Lundby, rådgiver industrielle rammevilkår, begge Norges Skogeierforbund
Det finske statskontrollerte selskapet Neste har bygd ut et stort nettverk av bensinstasjoner som forsyner veitrafikken med biodrivstoff. Her fra en bensinstasjon i byen Adazi i Latvia sommeren 2014.

Mens det i Norge ble solgt 185 millioner liter biodrivstoff i 2015, omsatte Sverige 1,4 milliarder liter og Finland 1,1 milliarder liter.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Finland vedtok i 2007 en plan for gradvis økning i omsetningspåbudet frem mot 2020 hvor det er krav om at minst 20 prosent av alt drivstoff til veitrafikken skal være biodrivstoff. I 2015 var kravet åtte prosent.

Erik Lahnstein, adm. dir Norges Skogeierforbund
Erland Lundby

Likevel var andelen oppe i 21,6 prosent. Forutsigbare og ambisiøse omsetningskrav, kombinert med dobbelttelling av avansert biodrivstoff og en sterkt progressiv CO2-avgift, har drevet markedet. Dette har også gitt Finland en ledende rolle i produksjon av biodrivstoff.

De finske selskapene St1, UPM og Neste har allerede åtte fabrikker for produksjon av avansert biodrivstoff.

For at Norge skal ha mulighet til å nå forpliktelsen om å redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030, må bruken av biodrivstoff økes til minst 1,7 milliarder liter i 2030, slik transportetatene foreslår i sitt plangrunnlag for Nasjonal transportplan.

Høy klimanytte

Avansert biodrivstoff er laget av avfall, rester og celluloseholdig materiale som ikke kan brukes til mat, slik som skog. Avansert biodrivstoff gir høyere klimanytte enn konvensjonelt biodrivstoff. Biodrivstoff fra skog reduserer klimagassutslippene mellom 70 prosent og 95 prosent, sammenlignet med fossilt drivstoff.

Tilgangen på avansert biodrivstoff har vært begrenset i det europeiske markedet, men er sterkt økende. Så langt i år utgjør avansert biodrivstoff over halvparten av alt biodrivstoff i Sverige. Produsentene varsler at de kan skru opp produksjonen når etterspørselen øker.

Alt er stor størrelse ved Nestes olje raffeneri for biodrivstoff i Porvoo i sør Finland. Anlegget har ene kapasitet på t13.5 million tonn årlig pr. år

Tall fra Treindustrien på tilgjengelig flis og avkapp viser at dette alene kan gi 400 millioner liter avansert biodrivstoff. Dette vil gi en utslippsreduksjon på 1,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter når det erstatter fossilt drivstoff. Etter omfattende nedleggelser av norsk papirindustri, har Norge gått fra å være en nettoimportør til å bli en nettoeksportør av tømmer. Tømmereksporten i 2015 ville som råstoff til avansert biodrivstoff tilsvart ytterligere 500 millioner liter.

Bærekraftig grunnlag

Ifølge Norsk institutt for bioøkonomi er det et bærekraftig grunnlag for å øke avvirkningen til minst 15 millioner kubikkmeter årlig fra dagens nivå på 12 millioner. I tillegg er det rom for å utnytte skogavfall som topper og grener som i all hovedsak blir liggende igjen i skogen. Dette utgjør anslagsvis 20 til 30 prosent av biomassen i granskog.

Regjeringen har lagt frem en plan for å øke biodrivstoffandelen fra 7 prosent i 2017 til 8,5 prosent i 2020.

De foreslår videre at det skal stilles krav til at hele økningen tas med avansert biodrivstoff. Det er første gang vi ser en flerårig plan, og det er første gang man innretter virkemiddelbruken slik at det gis målrettede incentiv til å starte biodrivstoffproduksjon i Norge.

En offensiv opptrappingsplan

I sitt alternativ til statsbudsjettet for 2017 har Venstre foreslått at omsetningskravet bør økes til 20 prosent i 2020, og at minst åtte prosent skal være avansert biodrivstoff. Det vil være nok tilgjengelig biodrivstoff i markedet til en så offensiv opptrappingsplan.
Arbeiderpartiets budsjettalternativ legger opp til en forpliktende opptrappingsplan med ti prosent i 2020, 25 prosent i 2025 og 40 prosent i 2030, med mulighet for justeringer underveis. Aller viktigst for å sikre den langsiktige tilgangen til klimavennlig og bærekraftig drivstoff, er å skape trygghet for at man har et forutsigbart og voksende marked.

Norge har gjennom Statens pensjonsfond utland investert mer enn 20 milliarder kroner i skogindustri i våre naboland.

Regjeringen har varslet i sitt budsjettforslag at det i 2017 skal opprettes et nytt investeringsselskap, «Fornybar AS», med formål å bidra til reduserte klimagassutslipp. Mandatet for selskapet må være slik at vi kan investere i norsk grønn industri.
Gjennom en forsterkning av Regjeringens opplegg i biodrivstoffpolitikken og en helhetlig og langsiktig satsing, er det fortsatt mulig for Norge å kunne bli en ledende aktør i produksjon av grønt drivstoff slik vi har vært på fossilt. Vi er ikke frakjørt.

  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

  1. Nå kan du snart fylle norske skoger på tanken

  2. Oslos utslippskutt til neste år er større enn regjeringens «grønne» skatteskifte

  3. Med granbar på tanken

Les mer om

  1. Bioøkonomi
  2. CO2
  3. Norsk institutt for bioøkonomi
  4. Drivstoff