Debatt

Kort sagt, onsdag 26. mai

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Ungdommens kritikerpris. Nye regler for elsparkesykler. Her er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Å ta ungdommer på alvor

Arne Løvland skriver at Ungdommens kritikerpris (UKP) er feilslått og etterlyser «et konsept hvor ungdommene blir tatt på alvor» (Aftenposten 13. mai).

Min klasse var én av juryklassene i fjor, og det er noe av det morsomste og mest meningsfulle jeg har gjort som lærer. Det er selvsagt krevende for 17-åringene med 1600 sider samtidslitteratur, kanskje særlig når det inkluderer 513 sider Jon Fosse uten punktum. Det er ikke til å legge skjul på. Men det å gi dem bøker som krever noe av dem og får dem til å strekke seg, er nettopp å ta ungdommene på alvor.

Min erfaring er at elever har kapasitet til å lese nesten hva som helst om det blir tilrettelagt for det, og det gjør Foreningen Les med UKP. En del av oppdraget vårt som lærere er å gi elevene erfaringer de ikke ville oppsøkt selv. UKP gir elevene nye og krevende bøker, men også ny kompetanse – slik at de for eksempel kan vurdere bøker mer presist enn det Løvland gjør i sitt innlegg.

Klassen min er nå nyutsprungen russ i innspurten av et krevende skoleår. Senest denne uken snakket jeg med én av dem om Tiril Broch Aakres Mødre og døtre, som vi leste i fjor. For noen uker siden så vi en påfallende svak oppsetning av Et dukkehjem, og i diskusjonen etterpå gjenkjente jeg kritikerspråket de tilegnet seg forrige skoleår. Jeg blir pinlig stolt og rørt når elever får en stor opplevelse av å lese Jon Fosse, men faktisk nesten like glad når elevene mine kan slakte en Ibsen-forestilling på en grundig og god måte.

Ane Kristine Aadland, norsklærer, Olsvikåsen videregående skole, Bergen


Vi må alle ta hensyn i trafikken

18. mai trådte de nye og strengere reglene for elsparkesykler i kraft. I lovverket er elsparkesykkelen definert som sykkel. Det er fordi den er mer naturlig å sammenligne med en sykkel enn et motorkjøretøy.

Aftenposten mener på lederplass 18. mai at de nye reglene derfor gir helt nye regler for syklister. Det er i liten grad sant. Syklister trenger ikke frykte at de blir større lovbrytere enn tidligere. Adgangen til å sykle på fortau har lenge vært betinget av at dette skjer på fotgjengernes premisser.

Den eneste relevante regelendringen som påvirker syklistene, er den følgende: Frem til i dag har regelen vært at du som syklist skal passere fotgjengere hensynsfullt og i tilnærmet gangfart på fortau, fotgjengerfelt og gangveier. Fra 18. mai er ordet «tilnærmet gangfart» presisert med «maksimalt 6 kilometer i timen» – som følge av tilpasningene som er gjort for elsparkesykler. Det blir ikke innført nye regler på andre veier. På kombinerte gang- og sykkelveier er reglene som før: Ingen spesifikk fartsgrense, men som syklist må du passere fotgjengere på en hensynsfull måte.

Knut Arild Hareide, samferdselsminister (KrF)


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Elsparkesykler
  3. Litteratur