Personvernsverstingen Norge?

  • Eivind Arvesen
Datatilsynet la ned forbud mot å behandle personopplysninger fra appen Smittestopp.

Regjeringen sier det finnes en «nedre grense» for selvbestemmelse ved personverninngrep. Men hvor går denne?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I løpet av det siste året har vi sett flere skrekkeksempler på at stortingspolitikere ikke forstår personvern godt nok til å kunne ivareta det på en forsvarlig måte. I en verden som gjennomgår en eksplosiv digitalisering, er dette en enorm risiko for vårt samfunns fremtid.

Før sommeren vedtok Stortinget ny etterretningstjenestelov. Det innebar lagring av metadata om all kommunikasjon som går over landegrensen, såkalt «tilrettelagt innhenting». Denne delen av loven ble slaktet i høringsrunden. Datatilsynet kalte det «masseovervåking av nordmenn». Likevel ble loven hamret gjennom med bredt flertall.

Men nylig falt en EU-dom som betyr at den norske loven må skrotes, ifølge Datatilsynet og advokat Jon Wessel-Aas.

Dette er andre gang på ni år at Stortinget vedtar masseovervåkningstiltak som ikke kan realiseres fordi EU avgjør at det bryter med menneskerettighetene.

Hvordan kan dette skje?

Kunnskapsløst

Sentrale politikere forstår seg ikke på personvern. Video fra komité- og stortingsbehandling avslører at mange hverken forstår kontekst, premiss, eller konsekvenser av loven. Noen har ikke engang satt seg inn i selve lovforslaget.

Samme mangel på forståelse kan ses i debatten om Smittestopp-appen. Helseminister Bent Høie (H) skylder på Datatilsynet for at vi ikke har digitale koronaverktøy.

Sannheten er at det er myndighetene som har sviktet.

Et ekspertutvalg konkluderte i mai med at sikkerhet og personvern ikke var forsvarlig ivaretatt i Smittestopp. Siden har Høie likevel mange ganger sagt at personvernet var «godt nok ivaretatt».

Det selv etter at Amnesty kåret appen til verdensversting på personvern og Datatilsynet la ned forbud mot å behandle personopplysninger fra appen.

Oversette innspill

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har uttalt seg på samme måte om «tilrettelagt innhenting». Han har påstått at personvernet er godt ivaretatt, og at loven er innenfor menneskerettslige rammer. Nå viser det seg nok en gang at dette ikke er tilfelle.

Begge sakene ble debattert av flere fagfelt.

Det ble skrevet opprop mot både E-loven og Smittestopp. Høringsinstansene hadde prinsipielle innvendinger mot legitimiteten av «tilrettelagt innhenting».

Innspillene er stort sett blitt oversett.

Ikke bare tyder dette på at beslutningstagerne ikke er i stand til å se sin egen manglende kunnskap, men også at de ignorerer faglig kritikk uten engang å forstå den.

Det må sies å være det motsatte av kunnskapsbasert politikk.

Hvor går grensen?

I verste fall er ulovlige avgjørelser tatt på sviktende grunnlag. Vi risikerer da å undergrave selve muligheten for et bærekraftig demokrati. I tillegg vil en slik selvsikker, men kunnskapsløs fremtoning kunne bidra til politikerforakt og undergrave tilliten til myndighetene.

Regjeringen sier det finnes en «nedre grense» for selvbestemmelse ved personverninngrep. Men hvor går denne?

Det er graverende om norske myndigheter ikke klarer å se for seg sikkerhetsarbeid innenfor personvernets rammer. Et samfunn som mener autoritære virkemidler er forsvarlige fordi vi for øyeblikket har et liberalt demokratisk regime, er et historieløst samfunn.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter