Retten til å bli drept

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I Aftenposten 29. september skriver Ole Peder Kjeldstadli, leder i Foreningen Retten til en verdig død (RVD), at deres søsterforening i Sverige «arbeider videre for alles rett til på eget initiativ å få hjelp til å dø når fortsatt liv innebærer en uakseptabel lidelse».

Gamle og livstrøtte, som ser fortsatt liv som en «uakseptabel lidelse», burde derav ha rett til å spørre sin lege om han vil drepe dem ved injeksjoner (eutanasi), eller spørre legen om hjelp til å begå selvmord med medisiner. Ikke engang i Nederland er dette lovlig, selv om sterke krefter arbeider for at det skal bli det. Derimot er dette «helsetilbudet» tilgjengelig for dødssyke, kronisk syke og psykisk syke.

RVD bør avklare følgende: Er man enig med sin svenske søsterforening? Hvis ikke, hvorfor ikke? Hvis ja, må det bety at man har forlatt «Oregon-modellen», som bare tillater legeassistert selvmord ved maksimalt seks måneders forventet levetid. Hvis man fortsatt forsvarer denne modellen, skulle jeg gjerne visst med hvilken rett man kan sette seg på sin høye hest og grovt diskriminere kronisk syke, psykisk syke og livstrøtte.

LARS JOHAN MATERSTVEDT

professor i filosofi, NTNU