Debatt

Massetesting er veien ut av pandemien

  • Andreas Moxnes og Karen Helene Ulltveit-Moe
    Professorer ved Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo
Massetesting vil bidra til at vi finner flere smittede, slik at vi kan få ned smitten og kontrollere epidemien, skriver debattantene.

Myndighetene burde for lengst ha begynt å sende ut ukentlige hurtigtester til alle Norges hjem.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I et debattinnlegg i Aftenposten 19. april argumenterer legene Kalager, Roksund, Lie, Løberg, Helsingen og Bretthauer for hvorfor de mener massetesting av skoleelever ikke er veien ut av pandemien. Det synet deler vi ikke. Vi tror at massetesting nettopp er veien ut av pandemien. Legegruppen baserer sitt syn på et sett av argumenter som ikke kan bli stående uimotsagt:

• Mer testing fører til strengere smittevern og kollaps i smittesporing

Hvis vi tester mer, så vil vi finne mer smitte. Så langt er vi enige: Flere studier viser at mange med covid-19 har milde eller ingen symptomer. Massetesting vil derfor bidra til at vi finner flere smittede, slik at vi kan få ned smitten og kontrollere epidemien.

Men i henhold til Kalager og medforfattere vil massetestingen føre til at myndighetene strammer inn smittevernet, fordi det blir flere positive tester. Det synes som om forfatterne har svært liten tiltro til Folkehelseinstituttets og Helsedirektoratets evne til å lese og analysere data.

Vi tror at helsemyndighetene utmerket godt klarer å lage modeller og R-tall som justerer for at vi tester mer i skolene. Videre mener legene at vi ikke har kapasitet til smittesporing (TISK) hvis massetesting avdekker mer smitte. Men da må jo svaret være å styrke kapasiteten til TISK – snarere enn aktivt å velge å leve med høye mørketall.

• Testene er ikke gode nok

Kalager og medforfattere påpeker, helt korrekt, at selv om testene er svært treffsikre (høy spesifisitet), så vil man få falske positive når man tester veldig mange personer. Det er underlig at de ikke nevner at det finnes en svært enkel og billig løsning på dette problemet: En positiv test kan enkelt bekreftes med en PCR-test. Dermed vil unødvendig karantene være et helt minimalt problem.

Hurtigtestene er også blitt kritisert for at de har lav sensitivitet, det vil si at syke personer tester negativt. Nyere forskning viser imidlertid at dette er et helt minimalt problem hvis man tester ofte: Hurtigtestene er svært treffsikre når det gjelder å fange opp personer som faktisk er smittsomme.

• Det foreligger ikke god kunnskap om massetesting

Vi er selvsagt helt enige i at smittevern og politikk bør utformes basert på forskningsbasert kunnskap. Nå er det dessverre slik at vi mangler god kunnskap om effekten av svært mange smitteverntiltak, herunder også skolestenging.

Bør vi stille høyere krav til kunnskapsgrunnlaget for massetesting enn for skolestenging? Vi mener helt klart nei, spesielt all den tid skolestenging er betydelig mer skadelig for våre barn og samfunnet enn massetesting.

Veien ut

Det siste året har vi alle vært del av noe som kun kan betegnes som et eneste stort eksperiment fordi de aller fleste smitteverntiltakene er blitt innført uten godt kunnskapsgrunnlag. Sammenlignet med de aller fleste av disse er massetesting på skolene å regne som et lite inngripende tiltak med relativt beskjedne konsekvenser.

Basert på hva vi faktisk vet, blant annet forskning fra Harvard University, bør vi heller tenke mye større: ikke bare teste skoleelevene, men absolutt alle regelmessig. Hurtigtester er i dag lett tilgjengelig, kostnaden er lav (5 dollar pr. test), og de kan til og med tas hjemme, uten å involvere helsepersonell.

Myndighetene burde for lengst ha begynt å sende ut ukentlige hurtigtester til alle Norges hjem. Dette er ikke science fiction – Storbritannia har allerede begynt, og vi bør følge etter. Dette er veien ut av pandemien. Det vil legge til rette for at vi raskt kan fjerne svært inngripende og ødeleggende smitteverntiltak, som stengte skoler og arbeidsplasser.

Les også

  1. En vattpinne litt opp i nesen. Det kan bli veien til åpne skoler.

  2. FHI vurderer ny vaksinestrategi. Disse tre endringene kan få oss raskere i mål.

  3. Massetesting i skolen – når mørketall blir lyse

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Smittevern