Fredsbevarende styrker til det vestligste Ukraina

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Europa kan ikke lenger akseptere den terrorbombingen Russland gjennomfører i hele Ukraina, og den totalødeleggelsen som Russland foretar langs frontlinjen.

Dersom dette ikke tar slutt, bør Europa opprette en fredsbevarende styrke i for eksempel de ti vestligste oblastene (fylkene) i Ukraina, det vil si vest for Kyiv.

Betingelsen er selvsagt at ukrainske styrker ikke kan bruke disse fylkene til angrep på russiske styrker, og de fredsbevarende styrkene vil kun angripe dem som angriper deres område.

Et slikt grep vil gjøre det mulig å starte gjenoppbyggingen av dette området. Det vil også kunne gi mulighet for at flyktninger fra resten av Ukraina kan bli trygge flyktninger i et område av eget land.

Gjennomføringen er selvsagt avhengig av en avtale med Ukraina, men jeg vil anta at de er svært velvillige. Russland vil derimot aldri godta dette som en avtale, men vil nok innrette seg etter det siden heller ikke de ønsker en utvidelse av krigen.

Kjell Strømme, Oslo