Anundsen har valgt mindre åpenhet, men han kunne valgt mer | Henrik Litleré Bentsen

Det er lite som tilsier at offentlighet om prosessen rundt utnevnelse av ny høyesterettsjustitiarius vil skremme andre fra å søke i fremtiden, skriver artikkelforfatteren.

Dette er ikke en vanlig dommerutnevnelse, og hensynet til offentlig innsyn bør veie tyngst.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I Aftenposten 22. januar skriver justisminister Anders Anundsen at stillingen som justitiarius i Høyesterett er «viktig» og at «prosessen bør være så åpen som mulig». Men ved å unnlate innsyn i den rådgivende komiteens vurdering av søkerne, går Anundsen inn for mindre åpenhet enn det loven åpner for.

Henrik Litleré Bentsen

Anundsen følger offentlighetsloven § 25 som sier at «Det kan gjerast unntak frå innsyn for dokument i sak om tilsetjing eller forfremjing i offentleg teneste». Han mener at det ikke er grunnlag for meroffentlighet etter § 11 som sier at «[…] Organet bør gi innsyn dersom omsynet til offentleg innsyn veg tyngre enn behovet for unntak».

Det er snakk om lederen av den tredje statsmakt

I følge Anundsen har Justisdepartementet fulgt tilsvarende praksis som ved «vurderingen av andre ledende stillinger i det offentlige, herunder andre dommerutnevnelser». Men dette er ikke en vanlig dommerutnevnelse. Det er snakk om lederen av den tredje statsmakt, og hensynet til offentlig innsyn bør derfor veie tyngre enn behovet for unntak.

Det er også viktig å understreke at det som er av interesse for offentligheten, er rådets egne vurderinger av søkerne, ikke eventuell personsensitiv informasjon hentet inn fra referansepersoner eller andre.

Skal være Høyesteretts ansikt utad

I 2002 ble søknadsprosessen til dommere i Høyesterett flyttet fra Justisdepartementet til det uavhengige Innstillingsrådet for dommere. Innstillingen av justitiarius skulle derimot ikke følge samme prosess. Dette skyldtes stillingens «spesielle karakter og funksjon».

Det som gjør stillingen så spesiell er blant annet at justitiarius skal være Høyesteretts ansikt utad. At justitiarius er en offentlig person er altså en viktig årsak til at regjeringen fremdeles innstiller justitiarius. Og dersom søkerne ikke tåler offentlig oppmerksomhet, må det vel stilles spørsmål ved om de er kvalifiserte for stillingen. Dette bør være god nok grunn til å sørge for mest mulig åpenhet og innsyn i prosessen.

Meroffentlighet ødelegger ikke fremtidig rekruttering

Anundsen frykter at «meroffentlighet vil være ødeleggende for fremtidige rekrutteringsprosesser», og at dette hensynet «har vært bagatellisert» i debatten fordi utnevnelse av justitiarius skjer «så sjeldent».

At utnevnelse skjer sjeldent, er derimot et godt argument. Dersom Karl Arne Utgård (64) utnevnes, er det seks år til neste gang stillingen utlyses. Dersom en av de nest eldste søkerne (60) utnevnes, er det ti år til neste gang. Det innebærer at de fleste søkerne vil være for gamle til å søke i neste runde. Videre har den yngste søkeren, Anfinn Baardsen, uttalt at han har ingen motforestillinger mot at vurderingen offentliggjøres.

For rekrutteringen er det nok mer problemtatisk dersom utnevnelsen fremstår mer som en politisk enn en faglig prioritering.

Det er altså lite som tilsier at meroffentlighet vil ødelegge for fremtidig rekruttering av kandidatene som har søkt i denne omgang. Videre er det lite som tilsier at offentlighet vil skremme andre fra å søke i fremtiden. I år er det seks kvalifiserte søkere til stillingen. Alle søkte med visshet om at det ville være stor offentlig interesse rundt tilsettingsprosessen, og at meroffentlighet også kunne være aktuelt.

Få med deg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Her er flere innlegg i debatten om utnevnelse av ny høyesterettsjustitiarius:

Anine Kierulf og Eirik Holmøyvik:

Les også

Skal utnevnelsen av ny høyesterettsjustitiarius bli et resultat av at noen har snakket sammen?

Gunnar Grendstad:

Les også

Stortingets justiskomité bør invitere landets neste justitiarius til en dialog om rettspolitikk og rettsutvikling

Rune Slagstad:

Les også

Nå er det justitiariusembedet som skal politiseres – jeg vil si: snikpolitiseres

Harald Stanghelle: