Det er all grunn til at det skal være annerledes her, Ola Borten Moe!

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) mener at utenlandske studenter skal betale for å studere i Norge.

Internasjonale studenter bør slippe å betale studieavgift. Her er ti gode grunner.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

«Norske studentar må i dei aller fleste tilfelle betale studieavgift for å studere i utlandet. Det er ingen grunn til at det skal vere annleis her.» (Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp), regjeringen.no.)

Ingen grunn, sier du?

Her er norske studenters ti gode grunner til at det skal være annerledes nettopp her:

  1. Den kunnskapen vi utvikler her i Norge, blir rikere når den utfordres av andres kulturelle, sosiale og politiske perspektiver. Det bidrar til at vi kan forstå den verden vi er en del av, gjennom mer enn bøker og internett.
  2. Mange norske studier er avhengig av å rekruttere fra hele verden. Viktige studieprogrammers levedyktighet i Norge trues dersom 70–80 prosent færre internasjonale studenter kommer til Norge, slik det er spådd.
  3. Norge har et stort behov for flere folk med høyere utdanning i arbeid. Det er blitt en kjent slager fra høyere utdanningsministeren at «vi kommer til å gå tom for folk før vi går tom for penger». Da gir det lite mening for Norge å spare penger på bekostning av internasjonale studenters mulighet til å komme til Norge.
  4. Det er økonomisk gunstig for det norske samfunnet. Mange internasjonale studenter ønsker å bli i Norge å jobbe etter endt utdanning. Fra Danmark vet vi at de sosioøkonomiske bidragene fra studentene som blir igjen, er langt høyere enn kostnadene for staten.
  5. At noen andre gjør noe, er i seg selv ikke et godt argument for å gjøre det samme. Argumentet holder ikke mål dersom hensikten er å argumentere for at det vil være gunstig for oss å gjøre det samme. Snarere tvert imot, skal vi tro erfaringene fra våre naboland.
  6. Vi vet at utdanning er et dyrt gode som i mange deler av verden ofte er forbeholdt de få. Vi tror på et samfunn der utdanning er tilgjengelig for alle, uavhengig av størrelsen på lommeboken din.
  7. Norge er et av verdens rikeste land. Vi både kan og bør går fremst i kampen for like muligheter og tilgang til utdanning og på den måten legge press på andre land.
  8. Norge har forpliktet seg til 2030-agendaen med bærekraftsmålene, der et helt sentralt prinsipp er at ingen skal utelates. Et prinsipp er ufravikelig, og Norges forpliktelser krystallklare. Vi kan ikke tillatte oss å utelate enkelte grupper bare fordi det passer oss.
  9. Vi tror på solidaritet. Å være solidarisk betyr å ha et felles ansvar eller å være forpliktet fordi man er bundet av et interessefellesskap. Å vise solidaritet innebærer å ofre egen vinning for felles interesser.
  10. Sist, men ikke minst: Det skal være annerledes her. Det moralske kompasset vårt forteller oss at det er grunnleggende feil å skille mellom oss, dere og dem. Oss her i Norge, dere i Europa og dem utenfor. Som den daværende svenske statsministeren Olof Palme sa: «Det får inte finnas vi och de – det finns bara vi» (SAP-kongressen 1978).

Ingen gode grunner, sa du, Ola? Vel, det kan diskuteres.