«Profesjonskrigens» offer: sannheten

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Debatten om bruk av psykofarmakologisk behandling for psykiske lidelser, som har versert i Aftenpostens spalter, kulminerte i en debatt i Dagsnytt 18 mellom Lars Lien, leder av Norsk psykiatrisk forening, og Håkon Kongsrud Skard, leder av Norsk psykologforening.

Sannheten er krigens første offer, sies det. Det kan også sies om «profesjonskrigen» mellom psykiater- og psykologforeningen. Brukes det for mye psykofarmaka i behandling av psykiske lidelser, som påstått av Skard? Eller brukes det for lite, som påstått av Lien? Hvem vet?

Debatten mellom psykiater- og psykologforeningen bare understreker det en rekke rapporter har vist over år: Hvilken hjelp du får som pasient i psykiske helsetjenester, er tilnærmet helt vilkårlig.

Hadde jeg vært helsebyråkrat eller -politiker, hadde jeg stilt meg spørsmålet om hva vi egentlig får igjen for alle ressursene vi bruker på psykiske helsetjenester, etter å ha sett denne debatten.

Joar Øveraas Halvorsen, førsteamanuensis og psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi, Psykologisk institutt, NTNU