Debatt

Riksadvokaten og politidirektøren om korona-lovbrudd: Nå må samfunnets strengeste virkemiddel tas i bruk | Jørn Sigurd Maurud og Benedicte Bjørnland

  • Jørn Sigurd Maurud
    Riksadvokat
  • Benedicte Bjørnland
    Politidirektør
Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud og politidirektør Benedicte Bjørnland.

Smitte må unngås.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Den alvorlige situasjonen Norge står overfor, utfordrer oss på mange plan. Vi står overfor død, sykdom, sorg, økonomisk tilbakegang og en lang rekke andre personlige og samfunnsmessige konsekvenser.

Alle de virkemidler samfunnet har til rådighet, må nå tas i bruk for å bidra til redusert smitte.

Samfunnets tiltak er primært veiledende og rådgivende. Helsemyndighetenes råd er basert på den tillit og medmenneskelighet som preger vårt samfunn. Statsminister Erna Solberg (H) uttrykte det så treffende nylig:

«Nå er det ikke lenger jeg, men vi.»

Les også

Regjeringen forbyr hytteturer utenfor egen kommune

Samfunnets strengeste virkemiddel

Dette preger de aller fleste i vårt land nå. Nesten alle tar personlige byrder for å hindre videre smitte.

Også for politiet er det et grunnleggende prinsipp at vi forsøker å gi råd og veiledning før man eventuelt gir pålegg eller bruker fysisk makt. Noen tar likevel for lett på de ulike pålegg som gis, og det er derfor nylig fastsatt forskrifter som er straffesanksjonert.

Samfunnets strengeste virkemiddel – straff – må tas i bruk nå, og det er gjort med ett mål for øye: smittereduksjon.

Riksadvokaten har nylig gitt retningslinjer om at brudd på disse forskriftene vil bli tatt på største alvor, og pålegg om høye bøter understreker dette.

Politidirektoratet sender i disse dager ut mer detaljerte retningslinjer om hvordan reglene skal håndheves. Gjennom retningslinjene gjør vi det lettere for våre ansatte å manøvrere i et krevende farvann.

Les også

Det myndighetene har unnlatt å si: Risikoen for overføring av koronavirus fra dyr til menneske.

Ikke sett egne behov først

Vi vil likevel si til dere få som tar for lett på de rådene og påleggene som nå gis: Også politiet og påtalemyndigheten rammes av viruset og karantenereglene.

Vi skal i denne krevende situasjonen likevel bidra til befolkningens trygghet, sikre våre grenseoverganger og fremdeles være i stand til å etterforske alvorlig kriminalitet.

Vår innstendige oppfordring er derfor: Følg helsemyndighetenes råd og pålegg! Ikke sett egne behov foran fellesskapets.

Ikke la oss bruke unødig tid på å etablere mange straffesaker for brudd på smittevernregelverket. Vi har så mye annet å gjøre.

Denne krisen går over. Når det skjer, skal vi som samfunn se oss tilbake. Da bør vi konkludere med at vi kom oss gjennom den ved å ha vist medmenneskelighet, klokskap, tillit til myndighetene og hverandre. Og med forhåpentlig begrenset bruk av straff.

  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset