Debatt

Bostedsvalg til barnas beste | Frode Thuen

 • Frode Thuen
  Frode Thuen
  Professor, Høgskulen på Vestlandet
Innleggsforfatteren er kritisk til dagens barnelov som åpner for at bostedsforeldre fritt kan flytte langt av gårde med barna, uten at det er noe galt med den andre forelderen.

Flyttinger som begrenser barnas mulighet til å ha tett og regelmessig kontakt med begge foreldrene, bør ikke kunne avgjøres av den ene forelderen alene.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Advokatene Thea Totland og Trude Trønnes skriver (22. mars) at delt bosted ikke er noen vidundermedisin i forbindelse med samlivsbrudd, med henvisning til min kronikk den 14. mars. Men det har jeg da aldri hevdet. Etter 25 år i dette feltet vet jeg selvfølgelig at ingen bostedsordninger vil passe like bra for alle, eller vil kunne bilegge enhver foreldrekonflikt – og særlig ikke når «personlighetsforstyrrelser, rus, psykiatri, vold eller seksuelle overgrep», som de skriver, er en del av bildet.

Professor Frode Thuen, Høgskolen på Vestlandet

Det virker for øvrig som om de knytter slike merkelapper utelukkende til samværsforeldre. Men også bostedsforeldre kan ha store utfordringer. I verste fall med fatale konsekvenser for barna – tenk bare på «Kristoffer-saken» og «Valdres-saken». Her ble fedrene hindret i å ta grep som kunne ha reddet barnas liv.

Domstolen bør avgjøre

Mindre ekstremt og mer vanlig er det at man bare rykker barna opp fra sine røtter og flytter langt av gårde med dem, uten at det er noe som helst galt med den andre forelderen. Med dagens barnelov står bostedsforeldre fritt til å gjøre det, uansett om det er for å beskytte barna eller fordi de bare ønsker å bosette seg et annet sted. Det er dette jeg er kritisk til.

Flyttinger som begrenser barnas mulighet til å ha tett og regelmessig kontakt med begge foreldrene, bør ikke kunne avgjøres av den ene forelderen alene. Det bør begge foreldrene være enige om. Og hvis de ikke kan bli enige om hvor barna skal bo, bør domstolen avgjøre det, basert på hva som er barnas beste.

 • Les også Frode Thuens svar om delt bosted i hans spalte i A-magasinet:
Les også

Frode Thuen: Foreldrekonflikt om delt bosted for barna

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Barn
 2. Skilsmisse
 3. Oppvekst
 4. Konflikt
 5. Frode Thuen