Debatt

Nei, fastlegene trenger ikke belæres om sykmelding | Sture André Rognstad

  • Sture André Rognstad
    Sture André Rognstad
    Lege, PhD , spesialist allmennmedisin
Vi er ikke opplært til at «arbeidsplassen er et sted hvor de suger arbeidskraften ut av deg og at vår jobb er å beskytte pasienten mot dette».Hvor har du dette fra? spør Sture André Rognstad i et svar til Liv Haugli.

Om å slå inn åpne dører.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Kjære dr.med. Liv Haugli. Du gir i Aftenposten 19. september velmente råd til alle legene der ute som ikke har fulgt med i timen.

Vår «verktøykasse» fra doktorskolen er utdatert. Vi har ikke skjønt at sykmelding ikke er en god behandling, og at arbeidsplassen er en god terapeutisk arena! Så grunnen til at legene sykmelder må da logisk være at vi ikke er oppdaterte på denne kunnskapen.

Kjære Liv Haugli. Dette har vi har fått tilført regelmessig gjennom kurs i trygdemedisin, tallrike møter med Nav og obligatoriske kurs i sykmeldingsarbeid.

Vi er ikke opplært til at «arbeidsplassen er et sted hvor de suger arbeidskraften ut av deg og at vår jobb er å beskytte pasienten mot dette».

Hvor har du dette fra?

Har du deltatt på etterutdanningskurs de siste 20 årene? Har du vært ute i fastlegens hverdag og møtt pasientene?

Hvem er uvitende?

Nei, Liv Haugli, dine velmente veiledninger er gammelt nytt. Problemet er ikke manglende kunnskap.

Når du skriver «Kjære lege, du må utvide verktøykassen og lære deg mer om hvordan tanker, følelser, kropp og livssituasjon henger sammen», er det i beste fall uttrykk for en betydelig mangel på kunnskap om norske allmennleger, i verste fall er det uttrykk for en utrolig arroganse. Jeg velger å ta det i beste mening.

Din uvitenhet kan du bøte på med å hospitere på et legesenter i seks uker slik våre medisinstudenter gjør. Da vil du i det minste få se at det ikke finnes enkle løsninger.

Du skriver at legene må sette seg mer inn i forholdene på arbeidsplassen, bidra til at forholdene på arbeidsplassen blir bedre eller bidra til at arbeidstager finner seg en annen jobb.

Vi skal altså analysere og forbedre arbeidsplassen, og som om ikke dette er nok skal vi også være arbeidsformidlere! Alt innenfor rammene av en fastlegeordning som truer med å bryte sammen på grunn av stadig nye pålagte oppgaver.

Kjære Liv Haugli, hvem er det som er uvitende?

Les også

En av ti fastleger vurderer å slutte

Fastlegekrise

Her er noen prioriterte oppgaver som allmennlegen er tillagt: Hyppigere sykebesøk til eldre, koordinering av alle pasientenes forskrivninger, økt ansvar i førerkortsaker, oppfølging av kreftsyke, økt krav til dokumentasjon og attesteringer på en rekke områder.

I tillegg har den elektroniske hverdagen gitt oss en daglig teppebombing av e-forespørsler fra pasienter med dårlig tid og smarttelefon. Dette er den hverdagen du ikke har sett!

Din løsning er enkel. Redusere listestørrelsen fra 2000 og få bedre tid. Akseptere lavere lønn og få bedre kvalitet på arbeidet.

Her avsløres både uvitenhet og arroganse. Gjennomsnittlig listestørrelse i 2018 var 1100, ikke 2000! Anvendte tall bør være korrekte!

Verre er at du også insinuerer at allmennlegene gjør en jobb med lav kvalitet.

Norsk allmennmedisin har en høy faglig kvalitet. Men kvalitet koster. Avansert utstyr som for eksempel ultralydapparater må betales av legenes omsetning. Lavere omsetning reduserer muligheten for kvalitet. En god primærhelsetjeneste gir bedre helse til befolkningen (Starfield 2005).

Fastlegeordningen er grunnmuren, men økende arbeidsoppgaver, økende krav til kvalitet og synkende inntjening gir manglende rekruttering.

Selv helseminister Bent Høie har nå tatt begrepet fastlegekrise inn over seg.

Virkeligheten vi befinner oss i

Løsningen er bedre rammevilkår og flere fastlegehjemler og med det mindre lister og følgelig bedre tid til for eksempel å oppfylle forventningene til legens deltagelse i sykemeldingsarbeidet.

Din forenklede fremstilling løser ingen av disse utfordringene.

Kjære Liv Haugli, fastlegene lider ikke av uvitenhet, og de trenger ikke din belæring. Jeg tror derimot du trenger en belæring om virkeligheten vi befinner oss i.


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Fastlegene
  2. Helse
  3. Sykefravær