Oslo kommune kommer med utdatert kritikk av ungdomsteam | Lars Christian Vold

Psykolog Lars Christian Vold oppfordrer byrådet i Oslo til å gjenopprette spesialteam basert på multisystemisk terapi for ungdom med alvorlige atferdsvansker .

Økende frykt skaper urovekkende forslag, som økte fengselsstraffer og tvangsutsending.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I Dagsnytt 18 og i Aftenposten forsvarer direktør i Barne- og familieetaten i Oslo, Hege M. Malterud, Oslos håndtering av den økte ungdomskriminaliteten.

Oslo mangler, som eneste fylke, spesialteam for ungdom med alvorlige atferdsvansker.

De vil bygge en ny modell og blir kritisert av blant andre barneombudet for å skulle finne opp kruttet på nytt. Malterud sier de eksisterende tiltakene har utilstrekkelig traumesensitiv omsorg, brukermedvirkning og etterspørsel i bydelene.

Det er ikke hold i disse argumentene. Ett enkelt team opparbeidet et godt renommé i fire bydeler før det ble avviklet i 2012. En grunn til å øke satsingen, ikke det motsatte. Åtte år er gått uten nye tilbud, og i fjor mottok byrådet brev fra nesten samtlige bydeler med nødskrik om behov for multisystemisk terapi (MST).

Videre er det en utdatert oppfatning at MST ikke er traumesensitivt. Det er traumekartlegging (KATES) fra start og gjennomgående fokus på å lære opp familie og nettverk i å trygge og regulere ved sterke følelser.

Foreldre får støtte i å beskytte ungdom mot risiko, og faren for nye traumer reduseres. Ungdommene snakker også med terapeutene alene og kan få oppfølging ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP).

Møter barna på deres arenaer

«Tiltak skal være trygge, nyttige og samarbeidende, sett fra barns synspunkt.» Ingen er uenig med Oslos føringer her. Multisystemisk terapi møter barna på deres arenaer: fotballbanen, McDonalds, skolen eller bursdag. «Whatever it takes» er slagordet.

Barn trenger samtidig trygge grenser. 16-åringen som blir nektet tvilsomme fester, blir ikke fornøyd. Barnet blir hørt, men ikke på bekostning av barnets beste. De opplever allikevel å bli møtt og tatt på alvor, dokumentert sist i en hovedoppgave fra 2019.

Multisystemisk terapi er i kontinuerlig utvikling, så utdatert kritikk treffer dårlig. Oslo ønsker å berike barnevernet med nye tiltak. Ja takk, begge deler!

Men det tar tid å bygge nytt. Økende frykt skaper urovekkende forslag, som økte fengselsstraffer og tvangsutsending. Det er ingen tjent med. Vi ønsker alle det beste for barna og samfunnet, så kjære byråd, bruk det vi har. Nå!

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.