Debatt

Slutten for feriepengene? | Katarina Buzatu og Håvard Nybakk Vang

  • Katarina Buzatu
    Advokat, advokatfirmaet Hjort DA
  • Håvard Nybakk Vang
    Advokatfullmektig, advokatfirmaet Hjort DA

Det kan innføres en ordning der arbeidstagere gis rett til avtalt lønn hver måned, også dersom det tas ut ferie, skriver innleggsforfatterne. Foto: Frank May / picture alliance / reality

For å sikre at enhver norsk arbeidstager har en reell rett til minst fire uker betalt ferie, kan et alternativ til dagens ordning være å fjerne feriepengene helt.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Aftenposten tok nylig opp spørsmålet om hvorvidt ferieloven er i strid med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen.

Bakgrunnen for diskusjonen er at Danmark har fått pålegg fra EU om å endre sin ferielovgivning – en ordning som i stor grad tilsvarer den norske.

I den forbindelse tar advokatene Ragnhild J. Nakling og Julie Piil Lorentzen til orde for at den norske ferieloven kan være i strid med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen.

Problemstillingen er om ferieloven kan sies å gi alle arbeidstagere rett til betalt ferie i fire uker.

Katarina Buzatu og Håvard Nybakk Vang Foto: Advokatfirmaet Hjort

Må opptjenes året før

Norske arbeidstagere har etter ferieloven rett til fire uker og én dags ferie pr. år. De fleste har i tillegg en avtalt ekstra femte ferieuke. Når det gjelder feriepengene man får utbetalt, må disse opptjenes i året før ferien tas ut.

Problemet oppstår når arbeidstagere skal benytte seg av den lovfestede retten til ferie, uten å ha opptjent feriepenger året før.

EUs arbeidstidsdirektiv sikrer, i motsetning til ferieloven, alle arbeidstagere en rett til fire ukers betalt ferie, og det gjøres ikke unntak for arbeidstagere uten opptjente feriepenger.

Nyansatte og andre arbeidstagere uten opptjente feriepenger må etter dagens ordning vente i minst ett år og fem måneder før de har krav på ferie med full utbetaling av feriepenger. Det første året i jobb vil de derimot ikke ha mulighet til å ta full ferie med lønn.

Alternativ til dagens ordning

For å sikre at enhver norsk arbeidstager har en reell rett til minst fire uker betalt ferie, kan et alternativ til dagens ordning være å fjerne feriepengene helt.

I stedet kan det innføres en ordning der arbeidstagere gis rett til avtalt lønn hver måned, også dersom det tas ut ferie. Uten lønnsbortfall i ferieperioden er det ikke lenger behov for kompensasjon gjennom feriepenger.

Arbeidstageren sikres dermed mot bortfall av lønn i ferien, også det første året i jobb.

Dersom det samtidig innføres redusert skattetrekk i juni, slik som i desember, vil man kunne opprettholde dagens nivå på arbeidstagernes lønnsutbetaling måneden før de fleste tar sommerferie.

Ved en slik løsning slipper arbeidsgiver også flere praktiske og rettslige problemstillinger knyttet til feriepengene.

En slik løsning vil være på linje med løsningen i flere land ellers i Europa.


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Lønn
  2. EØS
  3. Rettigheter