Debatt

- Vi ønsker det samme kildevernet, Stanghelle | Per-Willy Amundsen

  • Per-Willy Amundsen, justis- og beredskapsminister (Frp)
Mener Stanghelle at vi, tross alt, er enige, spør justis- og beredskapsministeren.

Stanghelles kommentar om EOS-utvalgets innsynsrett er mer misvisende enn opplysende.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hva er det Justis- og beredskapsdepartementet foreslår? At EOS-utvalget (Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste) ikke får innsyn i informasjon som kan identifisere personer brukt som kilder i PST – slik det i dag er med Etterretningstjenesten.

« … Amundsens argumentasjon er oppsiktsvekkende», skriver Stanghelle i sin kommentar 23. mai. «Han vil nemlig ha samme ordning for PST som Forsvarets etterretningstjeneste har. Men overser glatt at dette er nøyaktig det Eldbjørg Løwer på vegne av EOS-utvalget selv har foreslått.»

Enige?

Mener Stanghelle at vi, tross alt, er enige? Hva er det da vi diskuterer? For det er riktig: Jeg vil ha samme ordning for PST som E-tjenesten har.

Videre skriver han: « … i motsetning til E-tjenesten vil ikke PST skille kildenavn og sak». Dette er feil. Kildenavnene er skilt fra dokumentene. Bare en håndfull i PST har tilgang til navnet. Utvalget får innsyn i alt materiale tilknyttet kilden, unntatt det som kan identifisere kilden – navn på ektefelle, adresse, osv. PST sladder kildemøterapporter for slik informasjon. Utvalget får tilgang til rapporter når de ber om det, i noen saker har de fått tilgang til rapporter uten sladding. Slik har det vært siden 1999.

Hensynet til kildevernet

SVs Bård Vegar Solhjell sa i anledning lovforslaget: «Så må det vegast mot praktiske forhold og ikkje minst eitt viktig forhold, nemleg at sidan dette dreier seg om uhyre sensitive ting, kan det at mange kjenner til det, i seg sjølv vere ei utfordring.» Også representantene som fremmet forslaget forutsetter at å gi EOS-utvalget tilgang «er at det vil være praktisk mulig og forsvarlig av hensyn til kildevernet.»

PST og E-tjenesten forebygger og etterforsker straffbare handlinger mot rikets sikkerhet. Informasjon fra mennesker er avgjørende. Det er derfor viktig å sikre at PST og E-tjenestens kilder kan være trygge på at de ikke blir kjent for uvedkommende. Om kildene ikke kan stole på det, vil tjenestenes tilgang til informasjon forvitre. De vil ikke være i stand til å utføre sitt viktige samfunnsoppdrag.

Debatten:

Les mer om

  1. Beredskap
  2. Sikkerhetspolitikk
  3. PST