Erna Solbergs modell tjener ikke norske interesser | Anniken Huitfeldt

  • Anniken Huitfeldt, Arbeiderpartiet
Norway House, Norges største utenriksstasjon, ligger midt i EU-kvartalet i Brussel. Utenriksministeren forvalter det bilaterale forholdet til EU, mens EU-/EØS-ministeren har ansvaret for Brexit. Anniken Huitfeldt (innfelt) skriver at hverken denne ordningen eller Høyres europapolitikk fungerer.

Brende gjør narr av at Støre snakker fransk, heller enn å svare for sin egen manglende styring av norsk europapolitikk.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I likhet med mange land i Europa har også vi i Norge opplevd økte forskjeller de siste årene. Levestandarden for vanlige mennesker i mange land har gått ned; troen på demokrati og fellesskap er blitt redusert.

I Norge har Brendes regjering bidratt mindre til fordeling og heller gitt de rikeste store skattekutt. Baktanken har vært at skattekutt skal øke investeringsviljen slik at det blir flere arbeidsplasser.

Denne økonomiske hypotesen har vært testet ut i mange land uten resultater. Heller ikke i Norge har regjeringens skattekutt gitt dynamiske effekter. Det skapes svært få arbeidsplasser i privat sektor.

I tillegg til fordeling gjennom skatteseddelen er et organisert arbeidsliv et avgjørende bidrag til bedre fordeling. Her hjemme har regjeringen gjort det mindre attraktivt å fagorganisere seg.

Internasjonalt har Brende ikke tatt initiativ av betydning for å fremme et anstendig arbeidsliv. For oss som er tilhengere av frihandel, er det viktig å sørge for at økt konkurranse ikke reduserer lønningene til de lavtlønte.

Frihandel som idé får redusert oppslutning dersom vanlige mennesker opplever at deres interesser ikke gavnes.

Skal vi redde frihandelen, trenger vi nye initiativ for et anstendig arbeidsliv.

Les også

Aftenposten mener: Navlebeskuende om Macron fra Støre og Brende

Politikk dreier seg om hva du bruker penger på, hvilke lover du foreslår – men handler også om hvilke verdier man formidler. Merkel og Macron har vært kompromissløse i sin politiske omgang med høyrepopulismen.

I Norge har Brendes parti bidratt til at ytre høyre har kunnet drive sin splittende retorikk fra regjeringskontorene.

Her skiller det norske Høyre seg fra konservative og liberale partier i flere europeiske land.

Brende har mistet innflytelse over europapolitikken ved at ansvaret er gitt til en EU-/EØS-statsråd som spiller annenfiolin på et svært viktig område for Norge.

Les også

Frankrike-eksperter svarer: Har Støre eller Brende mest til felles med Macron?

Det er lite som tyder på at Norge vil søke EU-medlemskap i neste stortingsperiode. Men hvordan forholdet til EU forvaltes fra dag til dag gjennom EØS-avtalen og det politiske samarbeidet med EU, er desto viktigere.

Dette blir tydelig i vårt forhold til Storbritannia. Utenriksministeren forvalter det bilaterale forholdet, mens EU-/EØS-ministeren har ansvaret for Brexit.

Jeg har aldri hørt Brende argumentere overbevisende for denne uhensiktsmessige forvaltningen av norske interesser overfor EU. Sannsynligvis er han enig i at denne ordningen ikke fungerer. Erna Solbergs modell tjener ikke norske interesser.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter