Kraftkablene er nødvendige for nullutslippssamfunnet

  • Hilde Tonne
Statsminister Erna Solberg (H), Statnetts konsernsjef Hilde Tonne og olje- og energiminister Tina Bru (H) under åpningen av den første strømforbindelsen mellom Norge og Tyskland i mai i år.

Norge og Europa skal over til et fullelektrifisert samfunn basert på fornybare kraftkilder. Utveksling mellom områder og land blir en forutsetning for å lykkes.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Europa opplever for tiden sterk vekst i strømprisene. CO₂-prisene har mer enn doblet seg på kort tid, og prisene på gass og kull bidrar til å drive prisene sterkt oppover. Samtidig opplever vi at lite nedbør har ført til at det er lite vann i kraftmagasinene.

Norge er koblet sammen med det europeiske markedet. Selv om prisene fremdeles er lavere her i landet enn hos våre naboer, opplever vi unormalt høye priser og en bekymring hos mange forbrukere.

Vi i Statnett har etablert to nye kabler det siste året. En av kablene kobler sammen kraftmarkedene i Norge og Tyskland. Den andre går i prøvedrift i oktober og åpner forbindelsen mellom Norge og Storbritannia.

Enkelte peker på disse som årsaken til de unormalt høye prisene. Det er i liten grad realiteten. Hittil i år har vi eksportert like mye kraft som på samme tid i 2020, hvor vi hadde rekordlave priser.

Kraftoverskudd gir muligheter

Norge er et overskuddsland for kraft, og vi eksporterer i et normalår kraft til landene rundt oss.

Vi har vært sammenkoblet med andre land siden den første forbindelsen til Sverige ble ferdigstilt på 60-tallet. I dag har vi flere forbindelser til vår nærmeste nabo. I tillegg har vi forbindelser til Finland, Danmark, Nederland og nå altså Tyskland og snart Storbritannia.

Disse forbindelsene har både bidratt med gode inntekter for Norge og vært viktige for å sikre forsyningen til norske forbrukere.

I årene som kommer, vil slike forbindelser bli enda viktigere. Når Norge og Europa skal over til et fullelektrifisert samfunn basert på fornybare kraftkilder, blir utveksling mellom områder og land en forutsetning for at vi skal lykkes med dette.

Fornybar energi varierer naturlig med været. Den variasjonen vil over tid kunne være ulik mellom både land og ulike kilder.

Solid samfunnsøkonomi

Våre beslutninger om å investere i to nye kabler står støtt. Det samfunnsøkonomiske regnskapet for Norge er solid, og kablene er et viktig bidrag til energiomstillingen.

Vi vet også at den sterke påvirkningen på kraftprisen av CO₂-, kull- og gasspriser er en spesiell situasjon akkurat nå. Det vil også stimulere til investeringer i fornybar kraft og bidra til at fossile kraftkilder ikke lenger er lønnsomme. Det er bra for klimaet og for forbrukerne.

Samtidig forstår vi selvsagt forbrukere og næringsliv som kan være bekymret. Hvordan den bekymringen skal imøtekommes, er et spørsmål for andre instanser enn oss.

Vår oppgave er å legge til rette for energiomstilling, et effektivt kraftmarked og bærekraftig verdiskaping. Samtidig skal vi sikre at det er lys i lampen døgnet rundt, året rundt.

Våre beregninger viser at hver av de nye kablene over tid vil bidra til en økning i kraftprisen på rundt 2–3 øre pr. kilowattime. De beregningene står ved lag.

Samtidig vet vi også at prisbildet vil variere noe mer. Norske kraftpriser er fremdeles lave i europeisk sammenheng. Det vil de fortsatt være i årene som kommer. Det sikrer et konkurransefortrinn for Norge, samtidig som vi har et energisystem som er mer elektrifisert enn de aller fleste land og som er basert på en fullt ut fornybar kraftproduksjon.

Fremtiden er elektrisk, og vi står midt i et grønt taktskifte. Det er bra for klimaet og for norsk næringsliv.