Nei, Raymond Johansen. Ny arveavgift gir ikke en eneste ny bolig i Oslo!

  • Morten Steenstrup
Innføres arveavgift, vil den gå til staten, skriver Morten Steenstrup (bildet). Han er leder i Oslo Høyre.

Utspillet tyder på at det er på høy tid å gi byrådet i Oslo avløsning.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Det er ikke tvil om at situasjonen på boligmarkedet i Oslo er verre nå enn da Raymond Johansen (Ap) ble valgt som byrådsleder for syv år siden.

Den viktigste grunnen er nok først og fremst mangel på regulering og bygging av nye boliger. Tilbudet av nye boliger har vært altfor lite i forhold til etterspørselen.

Det burde Johansen være ærlig på. I stedet forsøker han å tåkelegge situasjonen og vri fokuset bort fra byrådets boligpolitiske fallitt. I sin søndagskommentar i Aftenposten 10. juli gjør han det ved å foreslå innføring av en ny arveavgift.

Men det løser da ikke utfordringene i boligmarkedet i Oslo!

Ikke god politikk

Arveavgift vil ikke gi en eneste ny bolig. Den vil bare gjøre det enda dyrere å overta et barndomshjem, for mange kanskje umulig. Det kan da virkelig ikke være noen god politikk.

Johansen skriver at «Inntektene fra arveavgiften kunne blitt målrettet brukt til å dempe forskjeller i boligmarkedet». For noe tull. Det samme tullet kom han med da han de rødgrønne gikk til valg, og han fortalte hva eiendomsskatten i Oslo skulle brukes til.

Innføres arveavgift, vil den gå til staten. Den vil selvfølgelig ikke være øremerket, norske skatter og avgifter er ikke det.

6. juli uttalte Johansen til VG at han vil gjøre kampen mot klasseforskjeller til en hovedsak. Forslaget om arveavgift leser jeg i den sammenheng. For å gjøre det lokalt forsøker han å få det til å se ut som en ny arveavgift skal løse problemene i boligmarkedet i Oslo. Det ser jeg imidlertid ikke at han leverer et fnugg av belegg for.

Det eneste han lover, er at Oslos befolkning – om han får det som han vil – skal belastes med enda flere skatter og avgifter.

Lange prosesser og fordyrende krav

Det er ikke tvil om at de høye boligprisene i Oslo er en utfordring. Vi politikere har virkelig en jobb å gjøre for å sikre at Oslo skal bli en by for alle, en by du har råd til å bo i. Det vil et nytt Høyre-ledet byråd ta fatt i på en offensiv måte.

Johansen bruker eiendomsskatten i Oslo som argument for at vi nå også bør innføre arveavgift. Men eiendomsskatten i Oslo har da ikke gjort en eneste bolig billigere, ei heller boligkostnadene lavere. Tvert imot.

Byrådet i Oslo rår over virkemidlene som kan sikre at vi får bygget langt flere boliger i hovedstaden. Under de rødgrønne har saksbehandlingstiden økt drastisk, samtidig som det stilles stadig mer detaljerte krav til planer gjennom kommunale særkrav og føringer gjennom «veiledere». Unødvendig lange prosesser og fordyrende krav bidrar til redusert bygging og høyere priser på boligene som ferdigstilles.

Utviklingen må snu

Oslo kommune må ta en mer offensiv rolle i realiseringen av nye områdeplaner. Private bør få stå for hele eller deler av det planfaglige arbeidet i områdeplanen innenfor kommunalt baserte rammer, mot at de private helt eller delvis dekker kostnadene. Jeg anslår det kan korte ned planprosessen med tre–fire år.

Samfunnsøkonomisk Analyse har på oppdrag for Huseierne laget en bokostnadsindeks. Den viser at gjennomsnittlig bokostnad for en husholdning med en leilighet på 70 kvadratmeter vil være 45 prosent høyere i 2024 enn i 2020. Det er en alvorlig utvikling.

Men økte skatter og avgifter er ikke svaret. Johansens arveavgift-utspill tyder på at det er på høy tid å gi byrådet i Oslo avløsning.