Makspris gir ikke strømkrise

Vi har nok kraft i fremtiden til de aller fleste behov – men ikke til elektrifisering av sokkelen og eksport til England, skriver Sofie Marhaug.

Det er markedet som er en trussel mot forsyningssikkerheten. Ikke det norske forbruket.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Civita-rådgiver Sondre Hansmark prøver i Aftenposten 4. februar å arrestere Rødts forslag om en makspris på strøm. Begrunnelsen hans er at en makspris hadde ført til strømunderskudd og strømrasjonering.

Hansmark tar feil i at makspris fører til strømunderskudd.

Livsnødvendig varme

Strømprisene var skyhøye i 2021 og vil være det i hele 2022. Men på tross av at prisene er så høye, bruker vi ikke mindre strøm, sånn som vi ifølge Hansmarks logikk burde gjort.

Det er nemlig én ting som er førende for hvor mye strøm vi bruker: utetemperaturen.

Er det kaldt, må vi bruke mer strøm for å ha det varmt nok hjemme. Varme i husene er livsnødvendig. I et land langt nord der elektrisitet brukes som oppvarming, er vi nødt til å sikre at alle har råd til å ha det varmt nok hjemme.

Det gjør vi med Rødts maksprisforslag, som setter maksprisen til snittet av det prisen har vært de siste tiårene, 35 øre/kWh. Og unødvendig luksusforbruk over en viss kWh-grense skal koste mer.

Markedet er en trussel

Hansmark er heldigvis enig med Rødt i at det er en strømpriskrise, ikke en strømkrise, vi står i. Og det er fordi vi jo har nok kraft i Norge! Vi har et kraftoverskudd på 20 TWh i normalår.

Derfor vil ikke en makspris på strøm, samtidig som vi regulerer eksporten av kraft gjennom nye utenlandskabler strengere, føre til en strømkrise, som Hansmark påstår.

Det er markedet som er en trussel mot forsyningssikkerheten, ikke det norske forbruket, fordi det nå er blitt eksportert mye strøm når prisene er høye i Europa.

Nok kraft, men ikke til eksport

Vi kommer til å bruke mer elektrisitet i fremtiden. Men hvor mye det er behov for, er det ikke enighet om.

Rødt har lansert sin egen kraftplan, som viser at vi har nok kraft i fremtiden til de aller fleste behov – men ikke til elektrifisering av sokkelen og eksport til England, som bare gir oss høye strømpriser i retur.