Jo, for våre pengespill er faktisk «business as usual» en korrekt beskrivelse

  • Rolf Francis Sims
Stadig mer lojale, aktive og eksisterende kunder sørger for at styrkeforholdet er omtrent uforandret, skriver innleggsforfatteren. Illustrasjonsfoto.

For vår del stemmer ikke hovedkonklusjonen i Aftenpostens artikkel med realitetene.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I artikkelen «Motvind for utenlandske pengespill i Norge» har Aftenposten trukket et sitat fra Kindred Groups konsernsjef Henrik Tjärnström ut av kontekst.

Hovedkonklusjonen i artikkelen er at Lotteritilsynets tiltak for å beskytte spillmonopolet begynner å få effekt, og utenlandske spillselskaper sliter mer med tilfanget av norske kunder.

Kindred er et børsnotert selskap i Stockholm. Vi har ikke anledning til å oppgi konkrete tall for våre markeder. «Spørsmål om konsekvenser av norske tiltak blir ofte avfeid med ’business as usual’», påpeker avisen. I stedet brukes en eldre webcast fra februar i år. Der presenterte vår konsernsjef Henrik Tjärnström tallene for fjerde kvartal 2020.

Ble ikke kontaktet

I artikkelen står det: «På spørsmål om selskapet møter motvind i noen markeder, svarte direktør Henrik Tjärnström slik: Dersom det er ett land der vi har et utfordrende marked, så er det Norge.»

I webcasten lød spørsmål og svar slik (direkte oversatt fra engelsk):
- Hvis du ser inn i 2021 (...) bortsett fra Tyskland, er det noen andre markeder hvor du ser potensial for motvind på år-til-år basis?
- Norge har vært et litt utfordrende marked. Vi er av den klare mening at regjering og myndigheter krenker borgernes integritet og har gjort det over tid. Det er litt uklart hva som vil skje der. Vi gjør vårt beste for å tilby kundene en trygg og sikker online underholdningsopplevelse.

Kindred ble ikke kontaktet i forkant av artikkelen. Vi tok selv initiativ for å utdype og nyansere denne. Vi fikk ikke komme til orde, fordi uttalelsen «sto for seg selv» og på grunn av «plassmangel».

Det Kindred ville svare

Essensen i tilsvaret Aftenposten ikke ønsket å ta inn, var som følger:

Det er hverken nytt eller særlig oppsiktsvekkende at Kindred anser Norge som et særlig utfordrende marked. Det er fordi norske myndigheter kontinuerlig trosser norske forbrukeres rettigheter og integritet.

Den norske modellen gjør ikke minst bekjempelsen av spilleproblemer spesielt utfordrende. Den inneholder ikke en felles regulatorisk løsning for å bringe antallet nordmenn med problematisk spilladferd ned mot et nullnivå. Norge sammen med Finland, som har monopol, befinner seg på europatoppen i pengespillproblemer, målt mot innbyggertallet.

Det er ikke ulovlig for nordmenn å spille hos utenlandske selskaper. Det er ikke ulovlig for EU-regulerte selskaper som oss å tilby underholdningsbaserte pengespill i et internasjonalt onlinemarked, der fri flyt av varer og tjenester på tvers av grensene er selve grunnpilaren i EØS-samarbeidet.

Et slikt svar sammen med en korrekt gjengivelse av hva Tjärnström faktisk uttalte, ville ha nyansert artikkelens hovedkonklusjon.

For vår del stemmer ikke hovedkonklusjonen med realitetene. For våre merkevarer er faktisk «business as usual» en korrekt beskrivelse. Stadig mer lojale, aktive og eksisterende kunder sørger for at styrkeforholdet er omtrent uforandret.