Kort sagt, mandag 29. november

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

ME-debatt. Her er dagens kortinnlegg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Fastlåst debatt om kronisk utmattelsessyndrom

Selv om debatten kommer til å fortsette i fagmiljøene, ser den ut til å være fastlåst her i Aftenposten. Jeg avslutter med å kommentere tre innlegg 23. november som alle er kritiske til et innlegg 10. november som jeg bidro til.

Jørn Tore Haugen, sivilingeniør og ME-pasient, skriver at seriøse fagfolk for lengst har innsett at «ME er en somatisk sykdom». En riktig virkelighetsbeskrivelse er at seriøse fagfolk har innsett at mentale prosesser kan gi kroppslige (somatiske) utslag. Fordi innvirkningen varierer, vil også effekten av kognitiv terapi variere. De metodene som anvendes i Norge i dag, hjelper noen og er ufarlige.

Rolf Rønning og Ola Didrik Saugstad har rett i at forskning om «de biomedisinske prosessene» er viktig. Slike prosesser påvirkes av hvordan vi mentalt bearbeider opplevelser og erfaringer. Er påvirkningen sterk, vil kognitiv terapi kunne reversere prosessene og ha effekt på symptomene.

Gjennom innlegget 10. november har jeg allerede sluttet meg til at ME-syke er blitt stigmatisert og utilfredsstillende behandlet (Linda Bringedal) og at ingen skal behandles mot sin vilje (Saugstad og Rønning).

Jeg kjemper hverken for behandlingsopplegg eller levebrød (Saugstad og Rønning), men finner det ubegripelig at personer som påstår at de ønsker pasientenes beste, avviser en ufarlig behandlingsform som kan hjelpe noen.

Georg Espolin Johnson, lege og idéhistoriker