Debatt

Plikten til organdonasjon

 • Ntnu
 • Tidligere Leder Av Enhet For Medisinsk Etikk
 • Dr.art.
 • Forf>
 • Trondheim <forf>lars Johan Maters-tvedt<
 • St. Olavs Hospital
 • Donoransvarlig Lege
 • Av <forf>johan-arnt Hegvik<

DonasjonsdebattenLeif Magne Vollan hevder at vi "ønsker.. . . å forberede pasienter som fortsatt er i live for donasjon" (Aftenposten 22. mai). Det er feil. Enkelte pasienter ønsker dette for egen del, ikke vi.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Noen ganger er alle forsøk på å redde pasientens liv fånyttes. Da vil man innstille alle behandlingstiltak, ettersom den alvorlig syke vil dø uansett hva man gjør. Spørsmålet er om det likevel kan være forsvarlig å overføre en døende pasient til intensivavdelingen. I så fall er ikke hensikten å helbrede, men å holde vedkommende kunstig i live inntil hjernedød inntrer. Deretter er uttak av organer lovlig og mulig. Denne prosedyren kalles "elektiv ventilasjon" og er, som all donasjonspraksis, basert på pasientens ønske om å uselvisk hjelpe andre hvis hans liv ikke står til å redde. Vi argumenterer for hvorfor dette er etisk forsvarlig, men anbefaler likevel ikke (av ulike årsaker) at det blir normal praksis. Elektiv ventilasjon er ifølge Vollan "et svært tvilsomt virkemiddel, og oppsiktsvekkende når det kommer fra en donoransvarlig lege". Han sier ikke hva det påstått tvilsomme skulle bestå i. Det er dessuten feil at nevnte lege ønsker dette. Som sagt er dette noen pasienters ønske. Er det da etisk riktig av en donoransvarlig lege å nekte å gjennomføre pasientens vilje? Nei, mener vi.Vollan hevder at vi "kun ser det som viktig å respektere viljen til å donere — ikke dem som sier nei". Vi har ikke uttalt oss om sistnevnte gruppe. Men et hovedpunkt i vårt innlegg er nettopp respekt for avdødes vilje. Hvordan kan vi da tillegges det syn at et nei er "mindre verdt" enn et ja? Det mener vi selvsagt ikke.Dette står ikke i motsetning til det vi sier om en plikt til å donere når man er død, et synspunkt vi begrunner ut i fra Kants etikk. "Å tilskrive en moralsk plikt sier at å gjøre noe annet er noe man kan klandres for", skriver Vollan. Korrekt. Men det er ikke det samme som å "pålegge" andre en slik plikt. Enhver står fritt til å være uenig og å handle deretter.

 1. Les også

  Prat koster liv

 2. Les også

  Farlig iver etter organer

 3. Les også

  Gjenbruk av organer

 4. Les også

  Økt bevissthet om organdonasjon

 5. Les også

  Ubehag viktigere enn liv?

 6. Les også

  Transplantasjon viktig behandling

 7. Les også

  Moralsk plikt å donere

 8. Les også

  Flere nyanser om organdonasjon

 9. Les også

  Ingen rett til andres organer

 10. Les også

  Donorpraksis for streng

 11. Les også

  Når mennesker dør i kø

 12. Les også

  Familien må si ja

 13. Les også

  Tomt prat fra departementet

 14. Les også

  Faren krever nye donorrutiner

 15. Les også

  40 dør årlig i organkø

 16. Les også

  Donasjon intet enkelt valg

 17. Les også

  Én kan redde syv liv

 18. Les også

  Overlever på nye organer

 19. Les også

  Nytt ansikt

 20. Les også

  Pionéren

 21. Les også

  Transplantasjon

Les mer om

 1. Debatt

Relevante artikler

 1. SID

  Organsalg vil føre til et klasseskille i norsk helsevesen

 2. POLITIKK

  Forslag om hvilke kvinner som skal få donere egg får krass kritikk

 3. DEBATT

  Feil og mangelfull behandling gjør ME-pasienter sykere. Det er derfor de protesterer.

 4. DEBATT

  Leger jobber for lange vakter. Det er verst for pasientene

 5. DEBATT

  Kan du stole på apotekenes råd?

 6. DEBATT

  Hvem skal dø for å redde liv?