Skolen bør ha en større, ikke mindre rolle i å beskytte barn mot vold og overgrep

Det er dypt problematisk å sette retten til utdanning opp mot barns rett til beskyttelse mot vold og overgrep, skriver Monica Sydgård.

Vi må unngå livsfarlig silotenkning.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Skolen bør ha en større, ikke mindre rolle i å beskytte barn mot vold og overgrep. Å se bort fra skolens ansvar for beskyttelse av barn er en mulig livsfarlig silotenkning der barna sviktes.

Kristin Clemet, leder i tankesmien Civita, advarer 6. januar mot å glemme at skolens viktigste samfunnsoppdrag er opplæring av alle barn, ikke å «beskytte dem mot deres egne familier».

Hun har rett i at en hovedbegrunnelse for å sikre åpne skoler i møte med smitteverntiltak er alle barns grunnlovfestede rett til utdanning. Men det er dypt problematisk å sette retten til utdanning opp mot barns rett til beskyttelse mot vold og overgrep. Skolen har også et viktig samfunnsoppdrag på dette området.

Silotenkning

Den offentlige utredningen «Svikt og svik» kom med en knusende dom over silotenkningen i de offentlige tjenestene som møter barn. Barn utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt, fanges ikke opp av systemet. Vi er ikke tjent med at ulike offentlige tjenester for barna rendyrker sine mandater og tenker at «dette ikke er mitt ansvar».

Samfunnsoppdraget om opplæring må gå hånd i hånd med oppdraget om å forebygge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt. En av de sterke anbefalingene fra «Svikt og svik» var at barn i mye sterkere grad må lære på skolen at vold og overgrep er ulovlig og hvordan de kan få hjelp. At barn lærer om vold og overgrep, er forebyggende. Det gir forståelse av egne og andres grenser, og det gjør at barn kan si ifra om de opplever noe som ikke er greit.

Fagfornyelsen forplikter også skolene til å gi barn kompetanse om seksualitet, grenser, vold og overgrep.

Kompetanseløft

I en undersøkelse gjennomført for Redd Barna sier halvparten av lærerne i Norge at de ikke har fått den veiledningen eller undervisningsoppleggene de trenger for å kunne undervise barna om disse viktige temaene. Et flertall sier at de har for lav kompetanse til å følge opp barn de er bekymret for.

Redd Barna etterlyser derfor et nasjonalt kompetanseløft i skoler og barnehager. Slik sikrer vi at enda flere barn i landet vårt får en trygg oppvekst der de utvikler hele sitt potensial.