Angrep på homofile er angrep på oss alle! | Sultan og Mousavi

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Innlegget ble først publisert på skribentenes blogg Over en kopp kaffe.

Over 50 uskyldige liv gikk tapt, gjerningsmannen drepte dem fordi de var homofile.

La oss starte med å si innalillahi wa inna aleihi rajeeon, (fra Gud kommer vi, til Gud kommer vi tilbake), eller for å si som kristne, fra jord er du kommet, til jord skal du bli.

Måtte Gud velsigne dem og gi dem evig fred, for den urett de ble utsatt for. Uavhengig av om de var troende eller ikke.

Vårt ønske vil sikkert provosere mange, noen ikke-troende vil oppfatte det slik de vil, og noen troende vil oppfatte det som et angrep på sin tro.

Vår oppfatning er i all simpelhet på et meget sentralt og kort vers, «du skal ikke drepe uskyldige», dette finnes i alle Abrahamittiske religioner.

Som troende står vi solidarisk

Bare det at over 50 mennesker skytes og drepes for hvem de er, etterlater en tung sorg og tankene i denne vanskelige situasjonen går til deres familie og venner.

La det ikke være tvil, som troende står vi solidarisk med en av de mest utsatte minoritetsgruppene i alle samfunn, og vi står mot urett.

Det faktum at slike barbariske handlinger utspiller seg i religionens navn gjør ikke sorgen mindre, snarere tvert imot.

For oss troende blir belastningen tung å bære. Naturligvis, en slik handling setter i gang, nok en gang, debatten om religionen. Det er mye som skal sies. Det er mye frustrasjon og sinne som må komme til uttrykk. Men det er tid og sted for alt.

Like fullt, er det å ta fatt i et av de mest sentrale punktene i debatten mellom forskjellige sider, hvor kranglingen går ut på om det er islam eller ikke som står bak slike angrep. Mens den ene siden angriper eller forsvarer dette som «sann islam», avskriver den andre at det har noe med religionen å gjøre i det hele tatt.

Svært lettvint påstår man at folk som gjerningsmannen ikke er muslimer. Noe som vi sier om ISIL og andre til stadighet. Dette, slik vi ser, er uriktig, svært naivt og i sin ytterste form tåkelegning av sannheten.

Tilhengerne som tolker

Islamsk teologi promoterer verken krig eller fred.

Det er tilhengerne som gjennom sine tolkninger av teologien, står for både grusomheter og barmhjertighet.

Både ISIL, Taliban og alle andre som vi ser som bryter menneskerettighetene på det mest grusomme, er troende. Deres tro er basert på deres tolkning og forståelse av islam.

«Min islam», slik vi forstår det, tillater ikke drap eller overgrep. I «min islam» er individenes relasjon til Gud mellom Han og enkeltmennesket. I samme fortolkning alt og alle er skapt av Gud. Vi alle er Guds barn.

«Min Gud» er mektig, og han har gjentatte ganger sagt at han er den eneste rettferdige dommeren, og han skal dømme oss alle og Han er tilgivende.

Kamp mot mørkemenn

Det finnes andre typer «islam» også. I «din islam» og slik du fortolker den gir du deg selv rett til å være både han som anklager, dømmer og utfører straffen.

Jeg kan ikke si at «din islam» er ikke islam, eller at du ikke er muslim. For religion handler om fortolkning av Guds ord, nettopp fordi i en teologisk forståelse er kontakten mellom mennesker og Gud sluttet etter profeten Mohammed.

Men det jeg kan si er at «min islam» og forståelsen av det er ikke forenelig med «din islam» og din forståelse.

Det å overse det faktum, eller tåkelegge med å si at det ikke er islam eller de ikke er muslimer er å gjøre seg selv og sin religion en bjørnetjeneste. Det vi kan si er at det er ikke «min islam».

Samtidig som man anerkjenner at det finnes grupper og bevegelser som har en annen fortolkning av religionen. Nettopp gjennom den anerkjennelsen tilspisser vi vår kamp mot mørkemenn som angriper menneskeheten og holder folk nede. Gjennom sine tolkninger ønsker disse mørkemennene å tilrane seg makt, undertrykke folk, og holde dem i uvitenhet.

Slutte å være tause

For oss troende som fortolker Guds ord som barmhjertighet er det viktig å stå opp og si tydelig ifra og snakke mot tolkninger som bryter med menneskeheten.

For oss må tiden være inne med å slutte å være tause og nøye oss med å riste på hodet når noe galt skjer i religionens navn. Vi må si klart ifra.

Vi har opplevd i noen kommentarfelt at selv muslimer som tar avstand fra grusomme handlinger starter med å si at de ser på homofili som synd, «men» at det er galt å drepe.

I slike tragiske hendelser hvor overgrep mot mennesker finner sted og uskyldige liv går tapt, skal vi alle stå sammen med tydelig og klar budskap.

Det å ta liv er galt, det å tvinge andre til å leve etter «vårt» moralske kompass er også galt. Tross våre uenigheter, og tro og ikke-tro, skal vi fordømme dette uten å bake inn et «men». For hvis noe er sikkert, er at det ikke finnes stort nok «men» til å forklare grusomheten i å ta uskyldige liv.

Vi kondolerer til våre medborgere med homofil bakgrunn og ber om aksept av vår dypeste sorg og medfølelse. Som troende står vi ved deres side, slik dere har stått med oss i tykt og tynt.

På Twitter: @ShoaibSultan og @Alexander_Mou

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om Orlando: