Amatøren Hallgrim Berg

ARBEIDSKRAFT. Politikere har ikke vært oppriktige om behovet for arbeidskraft. Og Hallgrim Berg mener Europa er utsatt for en "muslimsk invasjon".

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

STORE ENDRINGER. Det er ingen tvil om at befolkningssammensetningen i Europa gjennomgår store endringer. En feil som europeiske politikere har gjort, er at de ikke har snakket oppriktig til velgerne om behovet for utenlandsk arbeidskraft. Det er få politikere som snakker entusiastisk om overnasjonalitet, multikulturalisme eller åpne grenser i dagens politiske klima.

Islamistene overtar.

Er de høye fødselsratene for muslimske europeere en trussel mot Europa? Hallgrim Bergs nye bok "Amerikabrevet: Europa i fare" vier et helt kapittel til spørsmålet. Berg inngår blant en gruppe islamkritikere som fokuserer på demografi. Forfatteren Mark Steyn frykter en "hvit flukt" fra Europa etter hvert som en større andel av befolkningen blir muslimer. Christopher Hitchens har falt for teorien om at høye fødselstall for muslimer, kombinert med "selvhat på vegne av Vesten", vil lede til at islamistene overtar Europa.Demoniseringen av muslimer som Steyn og Hitchens foretar, blir støttet av retorikken til de radikale islamistene selv, slik som da mullah Krekar i intervju med Dagbladet skrøt av at muslimer i Europa formerer seg "som mygg".På lanseringen av "Amerikabrevet" torsdag i forrige uke tok både Hallgrim Berg og Ole Jørgen Anfindsen opp demografispørsmålet. Anfindsen er redaktør for nettstedet HonestThinking. Han får rosende omtale i "Amerikabrevet". Anfindsen har gjentatte ganger skrevet at ensartet etnisitet er et avgjørende vilkår for et harmonisk samfunn, noe USA-tilhengeren Berg ikke ser ut til å ha notert seg.Europa er utsatt for en "muslimsk invasjon", skriver Berg. "Trugsmålet frå terrorismen er frykteleg, men er (førebels) mindre utslagsgjevande i samanlikning med det som ventar oss med ny folkesetnad og demografiske omveltningar". I denne setningen skriver Berg faktisk at han frykter muslimske europeere mer enn han frykter islamistiske terrorister. Det er noe med muslimenes blotte nærvær som bekymrer ham.

"Nasjonalt sjølvmord".

Boken til Berg er full av knotnorske språkbilder om "framandkulturell innvandring". Henteekteskap beskrives som en metode som islamistene bruker for å sikre "fersk framandkultur". Hvis vi viser toleranse for islamistene, vil vi gå baklengs inn i et "kulturelt og nasjonalt sjølvmord". Smak på uttrykket "nasjonalt sjølvmord". Det å ha nasjonens overlevelse på agendaen i 2007, er noe helt annet enn å advare mot islamistisk terrorisme. Hallgrim Berg tror tilsynelatende (i likhet med islamistene) at barna hans vil arve de samme verdiene som han selv. Her kan både Berg og Krekar få seg en overraskelse. Barn av etniske nordmenn kan velge å konvertere til islam, og barn av muslimer kan velge å bli sekulære radikalere. Jeg kjenner flere.Hallgrim Berg egger islamistene opp til en slags "Huntington-tango", hvor frykten for utvanning av verdier står sentralt. Begge sider kjenner dansetrinnene. Europeiske nasjonalister vektlegger "etnisitet" som argumentasjon mot innvandring. De kan klippe og lime formuleringer rett ut fra mullah Krekars uttalte visjon om å avle frem bataljoner med euro-jihadister.Islamistene kan på sin side sitere Anfindsen og Berg og hevde at Vesten er i "krig mot islam". Hvorfor kan de ikke like godt skrive hverandres taler? Én av dem som var til stede på boklanseringen og kommenterte boken til Berg var Sara Azmeh Rasmussen, en sekulær muslim. Hun ga klare tilbakemeldinger om at trusselen fra islamistene nok var reell, men at Berg skrev for unyansert om islam. Et poeng som hun unnlot å nevne, var at hun og hennes barn ifølge Bergs argumentasjon utgjør en trussel mot Europa. Det avgjørende nå er å bygge allianser med demokrater i Midtøsten og sekulære muslimer i Norge. Hallgrim Bergs "Amerikabrev" bidrar ikke til noe som helst i denne virkelige konfrontasjonen med global jihadisme og tyranni.Det er en amatørpamflett som hverken forsvarer det beste i det liberale demokratiet eller konfronterer de verste sidene ved fundamentalistisk islamisme.