Debatt

Tajik griper etter halmstrå i sitt forsøk på å angripe Frps verdier | Harald T. Nesvik

  • Harald T. Nesvik, parlamentarisk leder, Frp
Aps kronprinsesse har fått med seg at det kun er Frp som har snakket troverdig om våre vestlige verdier og de kreftene som truer dem. Det er nettopp derfor hun kommer med slike kvasi-intellektuelle øvelser som panisk forsøker å så tvil om hvor Frp står verdimessig, skriver Harald T. Nesvik.

Nordmenn har vært et frihetselskende folk lenge før Arbeiderpartiet tok ideen om likestilling til inntekt for sin politiske ideologi.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

«Fremskrittspartiet er selv mot mange av de verdiene som har gjort Norge til Norge», skriver Arbeiderpartiets Hadia Tajik.

Hun forsøker å tegne et bilde av at Frp er motstandere av alt fra likestilling til ytringsfrihet.

Tajik griper etter halmstrå i sitt forsøk på å angripe Frps verdier.

Ytring, ikke sensur

Det er søkt hvordan Tajik sammenligner Anders Anundsen med diktatorer fra land asylsøkere rømmer fra. Dette fordi Anundsen satte fyr på en avis.

Å tenne på én avis er ikke sensur, det er en ytring. Og ytringer er noe vi i Frp vil tillate og beskytte, uansett om vi liker dem eller ikke.

Kanskje Tajik heller burde se på hvordan hennes egen partileder forholder seg til ytringsfriheten?

Vi husker alle hvordan Jonas Gahr Støre som utenriksminister unnskyldte seg og krøp for islamistiske ledere og nasjoner etter at Vebjørn Selbekk hadde trykket karikaturer av Muhammed.

Som Arbeiderpartiets leder, befestet Støre i fjor sin posisjon som en trussel for ytringsfriheten ved å svare: «Nei, jeg vil ikke si det er viktig å stå opp for retten til å bedrive blasfemi», på spørsmål fra Dagens Næringsliv.

La meg spørre Hadia Tajik konkret: Står du opp for retten til å drive blasfemi?

Ville du, som din partileder, bedt islamistene fra Midtøsten om unnskyldning dersom vi fikk en ny karikaturstrid?

«Tvungen» likestilling

Tajik påpeker at Sylvi Listhaug i 2010 uttalte at kvinnebevegelsen ikke hadde gjort noe for henne.

Poenget til Listhaug den gang var kvotering og «tvungen» likestilling. Det var at likestillingsbegrepet til rødstrømpene går på bekostning av individets valgfrihet.

Selvsagt skal kvinner og menn ha like muligheter og rettigheter, men det må også være lov å velge tradisjonelle kjønnsrollemønstre dersom man ønsker det.

Arbeiderpartiet har lenge ført en politikk mange opplever som forakt mot den tradisjonelle husmoren.

Vi tror på valgfrihet, og at en husmor, eller husfar, har like stor egenverdi som dem som har en betalt jobb.

Selvsagt anerkjenner Frp den jobben for likestilling som blant annet kvinnebevegelsen og arbeiderbevegelsen har bidratt til, men vi skal også huske på at landene i nord, i et historisk perspektiv, har vært progressive når det kommer til kjønnsroller.

Vi kan se helt tilbake til vikingtiden at kvinner allerede da hadde en høy status både kulturelt og juridisk sammenlignet med kvinner i andre samfunn på den tiden.

Poenget er at nordmenn alltid har vært et frihetselskende og rettferdig folk, lenge før Arbeiderpartiet tok ideen om likestilling til inntekt for sin politiske ideologi.

Kvasi-intellektuelle øvelser

Aps kronprinsesse har fått med seg at det kun er Frp som har snakket troverdig om våre vestlige verdier og de kreftene som truer dem.

Det er nettopp derfor hun kommer med slike kvasi-intellektuelle øvelser som panisk forsøker å så tvil om hvor Frp står verdimessig.

Mens Støre har sagt at islamisme ikke er en trussel mot det norske samfunnet, er vi krystallklare på at vi aldri skal vise ettergivenhet ovenfor regressive tankesett, som blant annet islamisme.

Mens Frp tør å påpeke at barnehijab og koranskoler er både feil og ødeleggende for det samfunnet vi ønsker å bevare og videreutvikle, vet ikke Arbeiderpartiet helt hva de skal mene.

Jeg registrerte at Tajik var en sterk motstander av barnehijab. I alle fall noen dager, inntil Støre satte henne ettertrykkelig på plass gjennom å fastslå at Arbeiderpartiet ikke ville være med på noe forbud mot hijab i grunnskolen.

Etter det har jeg ikke hørt så mye mer om barnehijab fra Tajik. Hva er egentlig Arbeiderpartiets verdier?


På Twitter: @HaraldTom

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.


Dette er innlegget Harald T. Nesvik svarer på:

Les også

Det er noe herlig paradoksalt over Frp | Hadia Tajik

Også Bent Høie (H) svarer Tajik:

Les også

  1. Der er en ulekker arroganse i Ap | Bent Høie

Les mer om

  1. Fremskrittspartiet (Frp)
  2. Hadia Tajik
  3. Arbeiderpartiet (Ap)