Engasjer dere heller i debatten om falske nyheter! Asbjørn Følstad og Petter Bae Brandtzæg

Det er vanskelig å forstå hvorfor Nybø og Stavrum kritiserer grunnlaget vi viser til i stedet for å engasjere seg i debatten vi forsøker å starte.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Ass. generalsekretær i Norsk Redaktørforening Reidun Kjelling Nybø og adm.dir. Kjersti Løken Stavrum i Stiftelsen Tinius engasjeres av vår kronikk om de tradisjonelle medienes betydning for fremveksten av, og kampen mot falske nyheter. Det er i utgangspunktet fint.

Dessverre ønsker ikke Nybø og Stavrum å diskutere kronikkens hovedtema. I stedet kritiserer de kronikkens grunnlag, som de mener er ikke er representativt for dagens situasjon.

Petter Bae Brandtzæg

Nybø og Stavrum er kritiske til at vi bruker en norsk omtale av Edelmans tillitsundersøkelse fra 2014, sammen med Ytringsfrihetsundersøkelsen av samme år, for å begrunne at tilliten til mediene generelt er lav. Samtidig antydes at vi kanskje har valgt akkurat dette grunnlaget fordi det passer best med argumentet i kronikken.

Asbjørn Følstad

Ville det ikke vært bedre å peke direkte på Edelmans undersøkelse for 2016? Dette er en antydning vi ikke ønsker å ha hengende på oss.

Norske tall

Om valg av grunnlag: Tilknyttet Edelmans undersøkelse fra 2014 presenteres også norske tall. Det gjør det, så vidt vi vet, ikke for 2016-undersøkelsen. Dette var grunnen til å velge bort denne. Nybø og Stavrum påpeker at vi da går glipp av en økning i tillit målt i 2016. Det de imidlertid ikke påpeker, er at økningen kom etter en nedgang i 2015. Tillit til mediene, målt av Edelman, er altså rimelig lik for 2014 og 2016.

I tillegg til grunnlaget vi nevner i kronikken, kunne vi også referert andre. For eksempel Trigger og TNS Gallup sin tillitsundersøkelse fra 2016 (som vi vurderte) som gir et mer sammensatt bilde, da tillit her er målt for ulike kanaler og medier. Noen sentrale mediebedrifter kommer godt ut, andre dårlig. Eller Reuters undersøkelse fra 2016 (som vi er blitt pekt til i etterkant), der under halvparten av de norske deltagerne (42 prosent) sier de stort sett stoler på nyhetsorganisasjonene. Dette er for eksempel lavere enn for Tyskland, men høyere enn for USA. Bruk av disse kildene ville ikke hatt konsekvenser for argumentet i kronikken.

Det er altså vanskelig å forstå hvorfor Nybø og Stavrum kritiserer grunnlaget vi viser til i stedet for å engasjere seg i debatten vi forsøker å starte. De tradisjonelle mediene har en sentral rolle i forsvaret mot falske nyheter og desinformasjon i internettets tidsalder. Da er det viktig å diskutere hvordan de samme mediene best utfyller denne rollen.


  • Her kan du lese mer om falske nyheter:
Les også

Vår tids sensasjonsjegere jakter klikk og reklamekroner

Les også

Sprer falske nyheter på Facebook med hets mot Trine Skei Grande

Les også

Den tyske regjeringen foreslår bøter mot falske nyheter


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.