Varsko om rusreformen: Naivt og kunnskapsløst

Hasjrøyking er oftere enn tidligere et tema når vi jobber med ungdom som sliter med å fungere på skolen, skriver debattantene.

Vi tilgir dere ikke, Høyre, selv om dere åpenbart ikke vet hva dere gjør.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Vi er kjentmenn på fire videregående skoler i Bergen. Kjentmann er en beredskapsordning mot rusproblemer hos skoleelever. Vi frykter konsekvensene av rusreformen for nettopp skoleelever og ungdom. Derfor velger vi nå å rope et varsko.

Elever forteller om hjemme alene-fester der gruppepresset på å ta imot jointen som sendes rundt, er stort. For noen kan det ene trekket være helt ufarlig. For andre kan det være starten på å utforske farligere rusmidler, og for atter andre kan det resultere i akutt psykose.

Bruk av illegale rusmidler, og da spesielt cannabisprodukter, blir stadig mer normalisert. Og de finnes ofte bare en Snapchat-innlogging unna.

Dårligere psykisk helse

Forskning bekrefter også det vi ser. Elin Bye, forsker ved Folkehelseinstituttet, sa i 2019: «Det er litt paradoksalt at mens mengden av det rusgivende stoffet i hasj er tredoblet siden 2010 og risikoen ved bruk dermed har økt, ser nå ungdom på hasj som mindre farlig enn tidligere.»

Konsekvensene av at hasjrøyking faktisk er avhengighetsskapende, er allerede synlige i skolen. Vi ser økt frafall, konsentrasjonsvansker og dårligere psykisk helse.

Selvsagt skyldes ikke alle ungdomsproblemer rus. Og hva kom først, høna eller egget? Men vi ser at hasjrøyking oftere enn tidligere er et tema når vi jobber med ungdom som sliter med å fungere på skolen.

Jointen og problemene

Cannabisrøyking i tenårene, mens hjernen fremdeles er under «ombygging», er mer skadelig enn hos voksne. Hjernecellene blir inaktivert i områder hvor man for eksempel skal lære stressregulering og hvor hukommelsen og evnen til målsetninger skal utvikles.

Et høyt forbruk av cannabis i puberteten kan ifølge Helsedirektoratet blant annet gi langvarig svekkelse av kognitive funksjoner og hverdagsglede.

Det er vanskelig å finne de gode forebyggingstiltakene for 16-åringer som synes at hasjrøyking er chill. Det er fremdeles lenge til, og kanskje skjer det aldri, at de ser sammenhengen mellom konsentrasjonsvansker, strykkarakterer og den etter hvert daglige jointen.

Mange av dem går det jo heldigvis også bra med, men slett ikke alle. I beste fall handler det bare om noen fag som må tas om igjen etter russetiden. I verste fall handler det om langvarige psykiske vansker og omfattende rusproblemer i voksenlivet.

Naivt og kunnskapsløst

Mange tenåringer vil garantert oppfatte avkriminalisering av bruk eller kjøp av mindre menger narkotika som nok en bekreftelse på at disse rusmidlene er ufarlige.

Det er skremmende naivt og kunnskapsløst når regjeringen later til å tro at en 16-åring i begynnelsen av en ruskarriere, trenger samme «medisin» som en tung rusmisbruker.

Tanken bak rusreformen er at straff ikke hjelper mennesker ut av et rusproblem. Hvis den går gjennom, har regjeringen samtidig bidratt til at langt flere er på vei inn i et rusproblem. Mange av dem vil være sårbare ungdommer.

Vi håper at dere er i gang med å øke bevilgningene til en fra før av overbelastet skolehelsetjeneste. Ikke engang fraværsgrensen kommer til å holde fortet hvis rusreformen går gjennom, Høyre. Vi tilgir dere ikke, selv om dere åpenbart ikke vet hva dere gjør.