Tajik bommer om regjeringens oljepengebruk

Det er ikke bare viktig hvor mye oljepenger vi bruker, men også hva pengene brukes på, skriver finansminister Jan Tore Sanner (H).

Likevel kan jeg være enig med henne i én ting.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Gjennom snart åtte år med Høyre i regjering er både velferden og næringslivet styrket. De gode resultatene kommer ikke av seg selv. De følger tydelige prioriteringer og en ansvarlig økonomisk politikk som tar hensyn både til dagens utfordringer og til kommende generasjoner.

Når nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik skriver i Aftenposten at regjeringen har økt oljepengebruken, unnlater hun noen elementære deler av historien.

For det første at vi har brukt langt mindre penger – hele 300 milliarder kroner mindre siden 2013 – enn det handlingsregelen åpner for. Dette til tross for at vi har brukt veldig mye penger under koronakrisen for å trygge jobber og velferd. I den samme perioden har oljefondet vokst fra omtrent 5000 til 11.000 milliarder kroner.

Hva pengene brukes på

Som statsminister har Erna Solberg styrt trygt gjennom oljeprisfallet som rammet i 2014, flyktningkrisen i 2015 og koronakrisen i 2020. Alle disse krisene har krevd ekstraordinære tiltak. Koronakrisene er ikke over. Men regjeringen har handlet raskt og effektivt. Det bidrar til at Norge så langt har kommet bedre ut enn mange andre land.

Det er ikke bare viktig hvor mye oljepenger vi bruker, men også hva pengene brukes på. I motsetning til den rødgrønne regjeringen har vi brukt en langt større andel av pengene på å investere i fremtiden. Det har aldri vært satset mer på infrastruktur, vei og jernbane. Og det har aldri før vært så mange i utdanning.

Samtidig er skattenivået kraftig redusert, både for bedrifter og personer. En vanlig norsk familie betaler nå om lag 14.000 kroner mindre i skatt enn dersom de rødgrønnes opplegg hadde blitt videreført. Resultatet av dette er at norsk konkurransekraft har styrket seg, oljeavhengigheten er blitt mindre og norsk økonomi er bedre rustet for fremtiden.

Enig i én ting

Tajik tar feil når hun langt på vei påstår at regjeringens oljepengebruk har svekket vilkårene for eksportrettet industri. I 2013 var timelønnskostnadene i industrien i Norge 60 prosent høyere enn hos europeiske handelspartnere. I fjor var denne kostnadsulempen sunket til 20 prosent. Det legger et godt grunnlag for at norsk konkurranseutsatt næringsliv kan vinne markedsandeler og skape flere arbeidsplasser.

Tajik bommer når hun forsøker å tegne et bilde av at Solberg-regjeringen kaster om seg med oljepenger. Likevel kan jeg være enig med henne i én ting: Etter hvert som smitteverntiltakene tas ned og den økonomiske aktiviteten kommer tilbake til normalen, må støttetiltakene tas ned. Jeg regner da med at vi har Arbeiderpartiets fulle støtte i å kutte oljepengebruken.