Debatt

De rike må bidra – og det gjør de!

 • Bettina Banoun
  Bettina Banoun
  Partner, dr. juris, Advokatfirmaet Wiersholm
Bettina Banoun, partner, dr. juris, Advokatfirmaet Wiersholm

Det er direkte feil når Hadia Tajik sier at de «rikeste slipper unna spleiselaget».

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I den offisielle statistikken for inntekt og ulikhet i Norge – og i andre land – er alle inntekter en person har, inkludert. Det være seg lønnsinntekter, pensjonsinntekter, utbytteinntekter, kapitalgevinster og virksomhetsinntekter. Denne statistikken viser at ulikheten i Norge ikke har vokst. De rike betaler mer i skatt enn de fattige, både i absolutte tall og progressivt.

I et innlegg om ulikhet og de rikes bidrag skrev finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, at de 0,1 prosent rikeste i 2018 betalte rundt 11 prosent skatt, mens vanlige folk betalte 22 prosent skatt.

Villedende regnemåte

Denne regnemåten er villedende fordi den blander aksjonærers og selskapers inntekter med realiserte og urealiserte inntekter. Dessuten ignorerer den utbytteskatten.

I stedet for å se på en persons egne inntekter, blir aksjonæren selektivt tilordnet en del av inntektene opptjent av andre rettssubjekter. Inntektene i Equinor blir tilordnet aksjonærene, selv om Equinor ikke har delt ut noen midler til aksjonæren. Og det ses bort fra de om lag 32 prosent skatt som aksjonæren må betale i utbytteskatt, dersom utbytte blir utdelt.

Både i norsk og utenlandsk rett er det et grunnleggende skille, ikke bare skatterettslig, men også privatrettslig, selskapsrettslig og strafferettslig, mellom egen inntekt og egne midler og andre rettssubjekters inntekter og midler. Et aksjeselskaps inntekt og midler er ikke aksjonærens inntekt og midler.

Økonomisk er det også forskjell. Selskapet råder over egen inntekt og kan investere dette i driftsmidler og ansatte. Innen overskuddet er delt ut, råder ikke aksjonæren over den. Og det er ikke sikkert vedkommende noen gang vil få noen fordeler av den. Det kan aksjonærene i Norwegian fortelle alt om.

Hadia Tajik (Ap) under et møte i finanskomiteen på Stortinget.

De rikeste betaler mest

Det er direkte feil når Tajik sier at de «rikeste slipper unna spleiselaget». Situasjonen er den motsatte.

Vi har et skattesystem som gjør at de rikeste betaler mest i skatt både i absolutte og relative størrelser. Gjennomsnittsnordmannen betaler mindre i skatt gjennom livet enn vedkommende mottar i ytelser. Dette kombinert med gratis skole og høy grad av sosial mobilitet, gjør at Norge topper listen over bra land å vokse opp i.

I 2020 er det covid-19 som vil skape størst ulikhet og fattigdom. WHO spår at nedstenging kan medføre en dobling av fattigdomsnivået i verden og ber alle verdens land unngå nedstenging av økonomien. I Norge er det viktig at skattesystemet motiverer til handel, vekst og arbeidsplasser.

De rikes investeringer og bidrag til samfunnet i virksomheter gjennom selskaper gir grobunn både for lønn til ansatte, skatt i selskapene, utbytteskatt for aksjonæren og formuesskatt.

Sett under ett har lovgiver bestemt at det samlet skal være om lag 47 prosent beskatning dersom all inntekt som opptjenes i selskapet, deles ut til aksjonæren (22 prosent i selskapet og 32 prosent ved utdeling). I tillegg kommer formuesskatten. De 10 prosent rikeste betaler nesten hele formuesskatten (92 prosent) alene, totalt 14,1 milliarder. De som har det best økonomisk, bør bidra mest. Og det gjør de!

Les også

 1. Hadia Tajik: Høyre jakter på alternative skattefakta

 2. Slik fordeles Solbergs skattelettelser: Mest til de som tjener best

 3. Aftenposten mener: Pengebruken er fortsatt for raus

 4. Slik påvirkes lommeboken din av neste års statsbudsjett

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Skatter og avgifter
 2. Formuesskatt
 3. Hadia Tajik
 4. Skattepolitikk