Debatt

Er det riktig å lage marked av hundre prosent skattefinansierte velferdstjenester? | Tove Karoline Knutsen

  • Tove Karoline Knutsen, stortingsrepresentant og eldrepolitisk talsperson (Ap)
Det er lite som tyder på at fagre løfter om konkurranseutsetting og privatisering blir høstens valgvinner.

Svært få mener at velferdstjenestene blir bedre om de overlates til private kommersielle bedrifter.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Aftenposten antyder at Arbeiderpartiet har skiftet mening om privatisert eldreomsorg. Politisk redaktør Trine Eilertsen råder oss til å være pragmatiske når vi skal finne gode løsninger for en stadig mer krevende omsorgssektor.

Det er jeg enig i. Men først og fremst må vi være kunnskapsbasert og lytte til forskere som kan fortelle oss hva som duger.

Forskningen er entydig

I 2012 ble det arrangert en stor konferanse om omsorgstjenester i Oslo, med forskere fra USA, Canada og Europa. Konklusjonene som ble lagt frem var entydige. Privatisert og konkurranseutsatt eldreomsorg er hverken bedre eller billigere, snarere det motsatte.

Når store internasjonale selskaper overtar omsorgstjenestene, scorer de private aktørene systematisk lavere på alle viktige kvalitetsparametere sammenlignet med ideelle og offentlige drivere.

  • Først tonet Arbeiderpartiet ned motstanden mot privat eldreomsorg. Så endret de forslaget etter at Aftenposten skrev om det

Professor Marta Szebehely ved Stockholms Universitet fremholder at privatisering over tid klart rammer kvaliteten på omsorgen. Særlig er det vanskelig å orientere seg i jungelen av ulike tilbydere for eldre med demens eller andre alvorlige sykdommer, påpeker hun.

Sårbare sektorer

De som utfører tjenestene i private omsorgsbedrifter, kan selvsagt gjøre en like bra jobb som ansatte i kommunene. Over hele landet arbeider dyktige fagfolk både i offentlige, ideelle og private virksomheter.

Kanskje er valgfrihet enklere å realisere dersom kommunen har det samlede ansvaret for alle ansatte i omsorgstjenestene.

Men vi må våge å stille noen overordnede spørsmål, som for eksempel dette: Er det riktig å lage marked av hundre prosent skattefinansierte velferdstjenester? Har disse sårbare sektorene markedets kjennetegn? Er kommersielle aktørers krav om profitt forenlig med en arbeidskraftintensiv omsorgssektor, der lønn og pensjon utgjør 80–85 prosent av kostnadene?

Rekruttering

Forskere peker på at det ikke er mulig å rasjonalisere eldreomsorgen uten at det går ut over ansattes lønns,- arbeids- og pensjonsvilkår.

Det er med andre ord nokså usannsynlig at økt privatisering skal kunne rekruttere flere unge mennesker inn i omsorgsyrkene de kommende årene.

Valgfrihet?

Høyresiden påstår at privatisering må til for at de eldre skal ha valgfrihet i tjenestene. Men er dette riktig?

Brukermedvirkning er nedfelt i pasient- og brukerrettighetsloven, og mange kommuner yter tjenester i god dialog med brukerne.

Men dette varierer og er slett ikke knyttet til om tjenestene er drevet av kommunen eller et privat firma.

For hva er viktig når man skal velge? Er det navnet på firmaet? Antagelig ikke.

Velger bare firmanavn

Valg av tjenesteleverandør betyr som regel at brukerne kan velge firmanavn, men ikke hva slags tjenester som skal leveres eller hvem som skal yte tjenestene.

Kanskje er valgfrihet enklere å realisere dersom kommunen har det samlede ansvaret for alle ansatte i omsorgstjenestene.

Offentlig versus privat

Aftenpostens politiske redaktør mener det er ulogisk å være for at kommuner kjøper velferdsteknologi fra private bedrifter og samtidig være imot private omsorgstjenester. Det er en merkelig tilnærming.

Arbeiderpartiet er tilhenger av at private entreprenører bygger kommunale sykehjem og at kommuner har avtale med private transportfirmaer om å yte tjenester til eldre. Det er et hav av forskjell mellom denne type vare- og tjenesteproduksjon og de mest krevende omsorgsoppgavene i et samfunn.

Privatisering neppe valgvinner

Det er for øvrig ingen ting som tyder på at det norske folk higer etter flere private aktører i omsorgstjenesten.

I de fleste målinger som er gjort, blant annet av TNS Gallup, er det svært få som mener at velferdstjenestene blir bedre om de overlates til private kommersielle bedrifter.

Det er med andre ord lite som tyder på at fagre løfter om konkurranseutsetting og privatisering blir høstens valgvinner.

Interessert i eldreomsorg? Her kan du lese flere artikler:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Eldreomsorg
  2. Velferdsteknologi
  3. Tove Karoline Knutsen
  4. Privatisering