Legalisering av cannabis er mer komplisert enn noen vil ha det til

Kort sagt, torsdag 26. januar.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

På tide å legalisere cannabis? spør professor emeritus i sosiologi ved Universitetet i Oslo Willy Pedersen i en kronikk i Aftenposten.

Han tegner et besnærende bilde av Canada og veien til legalisering. Konklusjonen er at bør vurdere å gjøre det samme i Norge.

I disse dager legger Actis frem en rapport om erfaringene fra legalisering i USA og Canada. Den tegner et annet bilde enn Pedersen viser til: Bruken øker, folkehelsen svekkes, kriminaliteten er upåvirket, og det svarte markedet består.

I Norge har vi lav cannabisbruk i forhold til andre land – også Canada. Der oppgir 40 prosent av 16-19-åringer og 50 prosent av 20-24-åringer at de har brukt cannabis det siste året. Bruken i samme aldersgruppe i Norge er 14 prosent.

I stedet for å gjøre cannabis mer tilgjengelig bør vi bruke tid og krefter på det som trengs i norsk ruspolitikk: redusert narkotikabruk, mer forebygging blant barn og unge, et mangfoldig behandlingstilbud og bedre ettervern.

Legalisering er et sosialt eksperiment vi ikke vet rekkevidden av. Det er utopisk å tro at vi kan kopiere narkotikapolitikken til USA og Canada, forbedre den og lage vår egen «perfekte» modell.

Inger Lise Hansen, generalsekretær, Actis - rusfeltets samarbeidsorgan