Vidunderlige nye verden

  • Oslo
  • Forf>
  • Av <forf>rune Aale-hansen<
Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Litteraturer interessant å dvele ved, ikke minst i lys av politikk og valg. Aldous Huxleys "Vidunderlige nye verden" ("Brave New World"), som ble skrevet i 1932, er i så måte tankevekkende. Forfatteren skriver om den perfekte sivilisasjon og setter de usiviliserte opp til skrekk og advarsel. I den siviliserte verden slipper kvinner å gå gravide. Samfunnet tar seg av fødsler og oppdragelser i klekkerier og oppvekstanstalter. Medmennesker dyrkes frem med det DNA og de fysiske og mentale egenskaper som samfunnet trenger. Enhver innordnes den plassen man er tildelt i samfunnet og avvik forekommer ikke. I motsetning til i den usiviliserte verden hvor den største gru av alle fortsatt forekommer: valgfrihet — og hvor hvert enkelt menneske er unikt.Tankene ble tenkt for over 70 år siden, men er kanskje ikke avleggs. Genmanipulering er tillatt. Bioteknologiloven er vedtatt av Stortinget. Riktignok med en uttalt begrensning til forskningsøyemed, men nå er det vel mulig å "komponere" hvordan avkom skal bli. Kan vi ane fremvekst av et sorteringssamfunn? Det er kanskje besnærende å slippe å måtte ta ansvar for noe som helst? Bare kreve. Jeg vil ha barn. Men staten bør vel ta seg av oppdragelse, skole og fritid; og det bør vel være gratis? Jeg har foreldre. Men staten bør vel sørge for at mor og far får omsorg; så jeg slipper å bry meg om det? Og det skal vel være gratis? Alle skal ha like muligheter. Men da kan de vel ikke velge forskjellige løsninger?Frihet til å velge, betyr det også frihet til å ta ansvar? Mon tro om Huxleys advarsel fra 1932 er gyldig den dag i dag? Høstens valg kan gi en pekepinn om hvilken utvikling vi ønsker. På den ene siden står et rødt alternativ som ønsker et samfunn hvor alle er dønn like. Så får det gå på bekostning av individuelle særpreg og valgfrihet. Er ikke parolen at staten skal bestemme, og staten skal ta ansvar?Kanskje finnes det en annen samfunnsutvikling? Hvor staten bryr seg om deg, men lar deg beholde valgfrihet og ansvar.