Feilaktig om somatisk medisin

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I en kronikk 31. august skriver psykiatriprofessor Sigmund Karterud at «det som skiller psykiske lidelser fra kroppslige sykdommer», er at årsakene «også kan reguleres på andre måter enn gjennom medisiner». Dette stemmer ikke.

Det er kjent at din mentale helse påvirker din fysiske tilstand. Stress er for eksempel en faktor for forhøyet blodtrykk. Karterud hevder psykiske lidelser er mer komplekse enn de somatiske. Men hans illustrasjon av psykiske lidelser som et mangfold av ubalanser og feilreguleringer er slik mange kroppslige sykdommer beskrives.

Det er feil at det er likegyldig hvordan somatisk syke blir behandlet så lenge folk blir friske. Det er enorme incentiver for å velge visse behandlingsformer fremfor andre. Dersom sykdommer kan kureres gjennom livsstilsintervensjoner i stedet for med medisiner, er dette billigere og ofte bedre for pasienten. Karterud har et forenklet syn på årsakene til og behandlingene av somatiske lidelser.

Jonas Viken Grini, student i molekylærmedisin, NTNU